I Hudiksvall stoppas två vindkraftverkstransporter. Förvaltningsrättens dom går emot vägtransportledaren. I Hudiksvall stoppas två vindkraftverkstransporter. Förvaltningsrättens dom går emot vägtransportledaren.

Dom mot vägtransportledare

Transporter av vindkraftverk kringgärdas inte bara av att många företag och även länder är inblandade i samma transport. En kontroll av en sådan transport kräver dessutom inte bara djupgående kunskaper hos kontrollerande trafikpoliser och bilinspektörer, det kräver också plats utmed vägen. I Hudiksvall stoppades två ekipage och nu har förvaltningsrätten förkunnat sin dom mot vägtransportledaren.

Den 30 juni 2022 stoppas två vindkraftverkstransporter på riksväg 50 utanför Bollnäs som uppvisar ett stort antal brister och den som befinns ytterst ansvarig kan komma att få betala 800 000 kronor. Bristerna består bland annat i fordonsbrister, att fordonen inte har trafiktillstånd för att köras i Sverige och att ekipagen framfört i för hög hastighet.

Nu har, efter överklagande, förvaltningsrätten i Uppsala kommit med en dom i ärendet rörande vägtransportledaren (VTL) för den aktuella transporten och som nu får se sitt tillstånd indraget.

Till sitt försvar har VTL anfört att det inte är VTL:s ansvar att kontrollera fordonens hastighet, funktion eller huruvida företaget har trafiktillstånd. Han framhåller också att ingen VTL kan utföra kontroll av dokument då detta ska göras av polis med särskild utbildning eller en bilinspektör.

Som vittne kallas trafikpolis Lars Österberg som var med och stoppade ekipagen. Han säger till oss att det räcker att en del av dispensen för transporten inte uppfylls för att hela dispensen ska bli ogiltigt. I det aktuella fallet var det flera punkter som inte uppfylldes.

Domen föll den 20 juni och VTL bekräftade mottagandet av domen den 11 juli. Därefter har denne tre veckor på sig att ännu en gång överklaga, det vill säga fram till och med den 1 augusti.

Förvaltningsrättens dom kan komma att ge genklang inom kontroller av dispenstransporter och vi ber Lars Österberg förtydliga på vilket sätt.

Lagstiftningen säger att Polismyndigheten har rätt att återkalla en VTL:s förordnande om denne brister i sitt ansvar, något Österberg menar kan jämföras med återkallandet av förordnandet för en ordningsvakt som inte uppfyller sina åtaganden.

Samtidigt tycker Österberg att lagstiftningen är något vag om var gränsen går när det gäller VTL.
– Det är tydligt att en VTL ska kontrollera att villkoren är uppfyllda innan en transport påbörjas. Likaså ska VTL frånsäga sig uppdraget om den inte kan genomföras inom de satta villkoren, men vad som gäller när själva eskortuppdraget påbörjats är lite vagare, säger han.

I sitt försvar hänvisar VTL att det inte ingår i dennes uppdrag att kontrollera fordonens hastighet, funktion eller huruvida företaget har trafiktillstånd, men förvaltningsrättens dom motsäger alltså detta.

Något liknande ärende har vad Lars Österberg vet, inte prövats i svensk rätt tidigare även om behovet funnits.
– Rättsenheten har över tid fått flera klagomål om tveksamma beteenden från VTL. Dock har de inte förrän nu haft någon person att knyta till händelserna, säger Österberg.

Vad tänker du om betydelsen av förvaltningsrättens dom?
– För mig och kollegorna som kontrollerar yrkestrafik är domen ett funktionstestat verktyg att använda fler gånger. Förhoppningsvis behövs det inte eftersom seriösa transportföretag och VTL också nu ser konsekvensen av att fuska eller slarva, avslutar Lars Österberg.

För lite drygt en månad sedan stoppades en annan vindkraftverkstransport i Oskarshamn som landade i otillåtet cabotage. Om den nu aktuella domen vinner laga kraft är det möjligt att det kan komma att öka regelefterlevnaden vilket gynnar seriösa aktörer i segmentet.