Snåriga upplägg kring transporter av vindkraftverk försvårar kontrollen av dessa dispenstransporter. Snåriga upplägg kring transporter av vindkraftverk försvårar kontrollen av dessa dispenstransporter.

Otillåtet cabotage för vindkraftverkstransport

Transporter av vindkraftverk omfattar ofta flera olika aktörer, inte sällan i olika länder, vilket gör transportuppläggen svåra att genomlysa. Den här gången kom transporten ”lindrigt” undan. Samma dag fick ett polskt åkeri och dess förare klart för sig att den ordinarie veckovilan inte får tas i hytten.

När redaktionen får kännedom om att en vindkraftverkstransport den 12 juni stoppats på riksväg 37 i Oskarshamn tar vi kontakt med polisinspektör Günter Ruchatz. När han svarar har han precis avslutat ett ärende med ett polskt trailerekipage vars förare har begått flera överträdelser av kör- och vilotidsreglerna samt haft en ordinarie veckovila i hytten i Sverige.
– Det är ett mindre åkeri som inte har riktigt koll på regelverken och då kan det komma att kosta pengar, säger Ruchatz och tillägger att åkeriet kommer att betala.

Tillbaka till vindkraftverkstransporten. Vi har tidigare skrivit om dessa dispenstransporter och att uppläggen inte sällan omfattar flera aktörer och inte sällan i olika länder vilket gör det svårt att genomlysa hela transporten. Upplägget på den aktuella transporten är snarlikt den i Hudiksvall och yrkestrafikgruppen lägger fokus på att det är en otillåten cabotagetransport.

Anledningen till det är att de har kört i Sverige sedan den 25 april. Dessutom är det påtagliga brister i dokumenten som de uppvisar gällande att de påstår sig köra på ett nyttjanderättsavtal med sitt svenska åkeri med samma namn. Günter Ruchatz menar att det finns anledning att titta närmare på dessa dispenstransporter.
– Just här i Oskarshamn kommer många av vindkraftverksdelarna in via hamnen för vidare transport ut till de olika vindkraftsbyggena runt om i Småland. Vi har ett stort flöde av dessa transporter och återkommande brister kan göra att de drar uppmärksamheten till sig, säger han.

Just denna gång kom åkeriet billigt undan eftersom kontrollen fokuserade på cabotagedelen.
– Fortsätter de efter detta med felaktiga upplägg kommer vi att nagelfara allt i upplägget, avslutar Günter Ruchatz.

Företaget har betalat förskottet gällande sanktionsavgiften.

Att ta den ordinarieveckovilan i hytten kostar 20 000 kronor.
Att ta den ordinarieveckovilan i hytten kostar 20 000 kronor.