Förarens körkort drogs direkt på plats - utan 48 timmars respit. Förarens körkort drogs direkt på plats - utan 48 timmars respit.

Körde på annans förarkort – nu dras körkortet på plats

En förare som kör på en annans förarkort blir nu av med körkortet på plats utan de sedvanliga 48 timmarnas respit. Det direkta körkortsomhändertagandet är ett resultat av att Transportstyrelsen fortsätter att utöka fokuset på fusket inom transportnäringen.

Under natten mot den 24 mars befinner sig Västerås yrkestrafikgrupp utmed riksväg 68 tillsammans med tre aspiranter. Arbetspasset var initialt menat att visa aspiranterna hastighetskontroller och hur man generellt arbetar. Bilinspektör Roger Ogemar ser ett ekipage som ger en magkänsla av att behöva stoppas.

Det är ett slovenskt ekipage som framförs av en bosnisk förare som ertappas med att köra på en annan person förarkort.
– När vi räknar ihop alla överträdelser föraren har gjort med båda förarkorten landar det för föraren i såväl böter som sanktionsavgifter på sammanlagt 12 000 kronor samt ett indraget körkort på plats, säger Ogemar.
Överträdelser gjorda i utlandet ger sanktionsavgifter medan dem gjorda i Sverige ger böter.

Totalt har föraren kommit upp i strax under 17 timmars körtid utan en godkänd dygnsvila samt att han två veckor tidigare hade kört ett dygn för mycket innan han tagit veckovila.

Även åkeriet fick betala sanktionsavgifter på totalt 34 000 kronor för förarens tilltag. Fordonet klampades eftersom förarens kört omhändertogs på plats utan 48 timmars respit.

Chauffören blir upprörd över att hans tilltag ses som så allvarligt att han direkt förlorar körkortet.
– Han erbjöd sig att betala mer än dubbelt så mycket i böter och sanktioner för att få behålla körkortet, säger Ogemar.

Tidigare ledde körning på annans förarkort till att det felaktigt använda förarkortet omhändertogs. Föraren fick böter om 4 000 kronor och företaget sanktionerades med 20 000 kronor för varje period föraren kört med annans förarkort.

Med Transportstyrelsens nya körkortspraxis bedöms körning på annans förarkort som en synnerligen allvarlig överträdelse och leder därför till att även körkortet nu omhändertas direkt på plats.
– Transportstyrelsens nya körkortspraxis kan kanske göra det lättare för en del förare att förstå varför man ska göra rätt för då kostar det ju ingenting, säger Roger Ogemar och tillägger att detta är en del av Transportstyrelsens hårdare tag mot fusk och manipulationer i åkeribranschen, åtgärder han har förhoppningar om att få se mer av.

Vi kontaktar Transportstyrelsen som säger att använda någon annans förarkort är enligt EU klassat som en synnerligen allvarlig överträdelse. Det betyder att det är en av de grövsta överträdelser ett åkeri kan göra sig skyldig till. Om det är ett svenskt åkeri kommer Transportstyrelsen enbart på grund av detta att göra en särskild utredning för att se om åkeriets goda anseende kvarstår eller inte. Det är myndigheten skyldig att göra enligt EU.

Transportstyrelsen inhämtar allt oftare synpunkter från dem som faktiskt ska upprätthålla regelverken. Något man sett är att vissa åkerier uppmanar sina förare att fuska på det här sättet och att ledningen till och med lånar ut sina egna förarkort.
– Körning med annans förarkort är ett uppenbart sätt försöka lura polisen eller Transportstyrelsen när kör-och vilotiderna kontrolleras, säger Transportstyrelsen.

Detta förfarande riskerar att sätta konkurrensen ur spel och är därför något Transportstyrelsen fokuserar extra mycket på. Det finns ärenden där åkerierna skyller på förarna som för exempelvis egenvinnings skull eller för att ”komma fram”, på eget bevåg använder någon annans förarkort.
– Åkeriet kan inte skylla detta på sina förare. För att förhindra körning på annans förarkort bör åkeriet utöver utbildning och uppföljning, lägga upp ett körschema och en lönestruktur som gör att förarna inte har någon vinning av att köra med någon annans kort, avslutar Transportstyrelsen.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-30 15:56
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Böter Förarkort Klampning Kör- och vilotider Körkort Polisen Sanktionsavgift Transportstyrelsen