Körkort

Listar alla artiklar taggade med: Körkort

Nu öppnas möjligheter för 17-åringar att ta körkort för lastbil

Enligt EU-kommissionen ska det vara möjligt att köra lastbil i EU tidigare än vad det är idag. I en ny version av EU:s körkortsdirektiv föreslår EU-kommissionen att lastbilskörkort ska kunna erhållas vid 17 års ålder. Fram till sin 18-årsdag får 17-åriga lastbilschaufförer endast köra fordon i sällskap med en erfaren lastbilschaufför. Från 18 års ålder ska unga med lastbilskörkort få köra lastbil ensamma.
Synfältsbortfall har förändrat livet dramatiskt för dem som i samband med den diagnosen förlorat sina körkort. Ny utredning ger nytt hopp.

Körförmåga vid synfältsbortfall – nu kommer positiva nyheter

Runt 1 000 personer förlorar varje år sitt körkort på grund av synfältsbortfall. Dagens system för undantag från de medicinska föreskrifterna påverkar många på individnivå negativt samtidigt som det orsakar kostsamma rättsprocesser. Hösten 2021 fick VTI ett regeringsuppdrag att tillsammans med Trafikverket och Transportstyrelsen utreda förutsättningarna för att utveckla och validera tester av körförmåga för personer med synfältsbortfall. Rapporten som nu är offentliggjord ger förslag på förändringar som alla vinner på.
500 kilo bröllopsutrustning måste lastas av på kontrollplats Karleby.

Svenskt fordon, svensk förare – total språkförbistring

Antalet överlastade lätta lastbilar som trafikerar våra vägar tycks vara fler än de som inte är överlastade. Vi ser även samma problematik bland lätta hästlastbilar. När det gäller godstransporter kan en kontroll ta tid i anspråk, men om fordonet är svenskt och föraren svensk medborgare borde en kontroll kunna genomföras relativt snabbt. ”Har man ett svenskt körkort bör man rimligtvis kunna läsa vad det står på vägmärkena”, säger biinspektör Jonas Nordin.