Dags att veva av trailern. Dags att veva av trailern.

120 000 kronor i sanktionsavgift för litauiskt åkeri

Tunggruppen i Västerås gjorde under förra veckan återigen ett antal tidiga arbetspass som i vanlig ordning renderade i tillskott till statskassan. Varje arbetspass genererade mellan 80 000 – 275 000 kronor i sanktionsavgifter och böter.

Nyligen berättade vi om pressmeddelandet den litauiska åkeriföreningen Linava gick ut med och i vilket man pekar på att införandet av mobilitetspaket för med sig oönskade sidoeffekter i form av böter och sanktionsavgifter. Omfattningen av sanktionsavgifter och böter är så stor att Linava menar att litauiska åkerier kan drivas mot konkurs när de inte kan leva upp till bestämmelserna.

Vissa transporter utländska åkerier utför i Sverige kan omfattas av mobilitetspaketet utstationeringsdirektiv. Då ska föraren vid en kontroll kunna uppvisa en utstationeringsdeklaration, något förvånande många förare/åkerier fortfarande inte känner till eller ens vet att det krävs. Sanktionsavgiften på 60 000 kronor för undlåtenhet att kunna visa upp en utstationeringsdeklaration vid kontroll, landar på åkeriet.

Förra veckan hämtar Västerås tunggrupp in ett litauiskt ekipage vars förare av åkeriet inte anmälts som utstationerad. Föraren säger sig inte ha någon aning om vad en utstationeringsdeklaration är för något varför han kontaktar sin chef som meddelade att en utstationeringsdeklaration ska mailas till föraren inom kort.

När kontrollanterna sitter i polisbussen för att läsa av färdskrivardatan, kommer föraren in till dem och vill fotografera sitt körkort. Bilinspektör Roger Ogemar frågar varför han vill det och får svaret att åkeriet behöver hans körkortsnummer för att skriva utstationeringsdeklarationen.

En stund senare återkommer föraren med deklarationen och då visar det sig att åkeriet anmält föraren under den pågående kontrollen. Det innebär att föraren inte varit utstationerad under hela resan från Malå ner till Sala varför åkeriet påförs en sanktionsavgift om 60 000 kronor. Men det ska bli mer.

Då förarens uppgifter avviker från vad fraktsedeln gör gällande för leveransort av transporten, blir detta även en cabotagetransport och med felaktiga uppgifter i frakthandlingarna blir det dessutom en otillåten cabotagetransport. Ytterligare en sanktionsavgift om 60 000 kronor påförs åkeriet som nu ska betala 120 000 kronor, något som görs inom en timme.

Dragbilen får inte fortsätta med trailern eftersom rätten att köra cabotage förbrukats. Således måste föraren utföra en ny internationell transport. Föraren säger att han ska vänta vid trailern på en ny dragbil som ska anlända från Litauen tre dagar senare.

Kontrollanterna anser det är rimligt att anta att föraren, så snart polisen lämnar platsen, kommer att fortsätta transporten. För att säkra upp att så inte sker klampas trailern för att förhindra fortsatta lagöverträdelser.

Ogemar tycker att detta ärende ter sig osannolikt mot bakgrund av litauiska åkeriföreningen Linavas pressmeddelande.
– Litauiska åkeriföreningen klagar på att litauiska åkerier går i konkurs då de får betala mängder av böter och sanktionsavgifter när de utför transporter i exempelvis Sverige. Är det ingen i Litauen som har förstått att man inte behöver betala någonting alls så länge man följer reglerna? Eller fortsätter fuskandet på grund av att upptäcktsrisken i Sverige är så minimal varför man ser det som osannolikt att man ska bli stoppad, avslutar Roger Ogemar.

Någon fortsatt färd med trailern bakom aktuell dragbil, blir det inte.
Någon fortsatt färd med trailern bakom aktuell dragbil, blir det inte.