Kan det verkligen vara lönsamt att begå överträdelser som kostar så mycket när de påkoms? Kan det verkligen vara lönsamt att begå överträdelser som kostar så mycket när de påkoms?

7 750 + 388 000 kronor när det mesta är fel

Kan det verkligen vara lönsamt att riskera skyhöga kostnader för att inte göra rätt? Den frågan kanske föraren och företaget ställer sig efter att ha stoppats i Sala torsdagen den 1 december.

Vecka 48 avslutar Västerås yrkestrafikgrupp med att börja sitt morgonpass ett par timmar tidigare än normalt. Detta för att det inte ska finnas några helt ”säkra tider” då man slipper riskera att bli kontrollerad av polisen.

Redan innan klockan 06.00 har två fordon stoppats som tillsammans landar i böter, sanktionsavgift och fordonsföreläggande.

Strax utanför Sala stoppas en så kallad lättlastare på 3,5 ton. Fordonet uppvisar brister vilket resulterade i böter om 1 500 kronor föraren och ett föreläggande på fordonet.

Nästan samtidigt hämtas ett svenskt trailerekipage in för kontroll. Den rumänske föraren kör med en makedonsk förares förarkort i färdskrivaren. Dragbilen är importerad från Danmark, men vare sig registreringsnummer eller registreringsland har ändrats.

Kontrollen fortgår och det framkommer att föraren använt sig av den makedonska förarens förarkort i cirka en månad. Dessutom har han kört dubbla skift med sig själv. Detta renderade i dagliga körperioder på närmare 35 timmar utan godkända dygnsvilor vid ett flertal tillfällen. Ovanpå detta har det vid flera tillfällen skett hastighetsöverträdelser.

Den enda regeln föraren faktiskt har följt, är att ha tillräckliga veckovilor.

Fordonet klampas i Sala eftersom företaget ska skicka en ny förare som kan köra och besikta färdskrivaren som också hamnade på listan av fel. Sedan ska föraren ta med sig den lastade trailern till Jönköping.

Ärendet landar i böter till föraren om 7 750 kronor samt omhändertaget körkort. Företaget får en sanktionsavgift på 388 000 kronor.
– Det känns tämligen oekonomisk att bli påkommen med överträdelser som dessa och ändå finns det företag och förare som inte kan låta bli, avslutar bilinspektör Roger Ogemar.