I Polen har man en flexibel policy för åkerier som vill anställa tredje landsförare. I Polen har man en flexibel policy för åkerier som vill anställa tredje landsförare.

Polen drömlandet för litauiska åkerier att etablera sig i

Enligt siffror från Linava, Litauens åkeriförbund, har 800 litauiska transport- och logistikföretag med en sammanlagd fordonsflotta på 8 000 fordon, etablerat sig utanför Litauen. Polen är det överväldigande mest populära landet för litauiska åkerier som vill etablera ett utländskt dotterbolag. Det handlar om ekonomi, tredje landsförare och EU:s mobilitetspaket.

Zenon Buivydas, generalsekreterare i Linava, säger att det vanligtvis är de stora litauiska transport- och logistikföretagen som använder sig av möjligheten att etablera bolag utomlands.

Enligt hans åsikt gör de finansiella resurserna i dessa företag det lättare att etablera bolag utomlands. Genom att göra det tror Buivydas att de kan utveckla sin verksamhet och dra nytta av gynnsammare ekonomiska villkor. Han säger: ”Utvandringen av litauiska transportörer utanför landet har pågått i flera år, särskilt under pandemiperioden. Hittills har det populäraste landet varit Polen, men företagen väljer nu även Nederländerna, Belgien och Tyskland där skattemiljön för företag är mer gynnsam.”

I ett uttalande på Linavas hemsida säger han: ”Med tanke på att transportsektorn genererar så mycket som 13 procent av landets BNP, betyder det att när företag flyttar utomlands förlorar statsbudgeten en stor del av inkomsten som skulle samlas in genom olika skatter som transportörerna betalar”.

Buivydas varnar för att denna trend kommer att fortsätta tills Litauen erbjuder ”en mer företagsvänlig skattemiljö” och ”snabbare och mer flexibla anställningsvillkor för lastbilschaufförer från tredje land”.

Vytas Bučinskas, Linavas vicepresident, ser saker på liknande sätt. Han hävdar att litauiska åkerier förlorar jämfört med sina utländska motsvarigheter eftersom ”den offentliga sektorn inte kan reagera snabbt på den snabbt föränderliga situationen och inte fattar affärsvänliga beslut.”

Han säger:Fler och fler transportörer bestämmer sig för att fortsätta flytta sin verksamhet utomlands, exempelvis till Polen, där det finns en mycket mer flexibel policy när det gäller att anställa förare från tredje land. (Proffs har berättat om detta, red.anm.) Det finns inget kvoteringssystem för det bristdrabbade yrket lastbilschaufför. I vårt grannland tillämpas ingen koefficient på 1,65 som i Litauen när man bestämmer en anställds lön inom transportsektorn, vilket, om den fortsätter att tillämpas, kommer att göra vår sektor föga konkurrenskraftig med andra länders transportörer.”

Danguolė Hackel, en Hamburgbaserad advokat som servar klienter från Norden och Östeuropa, säger att företag med litauiskt kapital regelbundet etableras i Tyskland. Många stora litauiska företag har redan startat ett företag i Tyskland och medelstora och till och med små transportföretag följer nu efter.

Hackel fortsätter:Att etablera ett företag i Tyskland ger inte bara bättre möjligheter till affärsutveckling, utan hjälper också till att lösa många utmaningar relaterade till införandet av EU:s mobilitetspaket. Med ett företag i Tyskland och med en tysk transportlicens löser litauiska företag problemet med att regelbundet behöva vända hem förare och lastbilar.”

Med ett transporttillstånd i exempelvis Tyskland behöver åkerierna inte längre bry sig om cabotagereglerna i landet. Det sparar mycket resurser och eliminerar en hel del risker eftersom kontrollen av cabotagereglerna i Tyskland ökar och om man rapporteras ofta riskerar åkeriet att förlora sitt tillstånd.

Linavas pressmeddelande avslutas med att man upprepar sin begäran till den litauiska regeringen om att göra det lättare för landets åkerier att anställa förare från tredje land. Åkeriförbundet säger att den kvot som tilldelats för förartillstånd för tredje landsförare håller på att ta slut vilket resulterar i att en femtedel av landets flotta kan komma att stå stilla. Litauens förarbrist leder till böter orsakade av förseningar vilket i sin tur kan innebära att små åkerier går i konkurs, skriver Linava.

Uttalandena från Linava kommer bara två veckor efter att åkeriförbundet hade inrättat en körskola i Uzbekistan för att underlätta rekryteringen av lastbilschaufförer från det asiatiska landet, skriver trans.info.