All time high för polska förartillstånd – Upp 33 procent 2021

Polen har i många år varit ”Europamästare” i att utfärda förartillstånd. Utan att i skrivande stund ha tillgång till övriga medlemsstaters statistik, ser det tveklöst ut som att landet får behålla ledatröjan även för år 2021.

Nyligen kunde vi rapportera om att Belgien, vid det transportministerråd som hölls i början av december 2021, uppmanade EU-kommissionen att analysera trenden med det frikostiga utfärdandet av förartillstånd och att kontrollera ”att alla företag och medlemsstater följer bestämmelserna i förordning 1072/2009 (särskilt artikel 6)”.

Om kommissionen tänker agera känner vi inte till, men Proffs har kontaktat den polska trafikmyndigheten Główny Inspektorat Transportu Drogowego för att höra hur många förartillstånd Polen har utfärdat under 2021.

Trenden är fortsatt uppåtgående. År 2020 utfärdades 67 359 förartillstånd. Förra året ökade man tempot rejält. Hela 89 887 tillstånd hann man med att stämpla – en ökning med drygt 33 procent.

Den 31 december 2020 fanns 103 154 giltiga, polska förartillstånd i omlopp. Motsvarande siffra den 31 december 2021 var 132 625. Alltså 28,5 procent fler.

Det tar uppskattningsvis ytterligare några månader innan vi får ta del av samtliga medlemsstaters siffror men allt pekar på att Polen fortsatt kommer att leda ”tillståndsligan”.

Proffs har kontaktat EU-parlamentarikerna Jörgen Warborn (KD) och Peter Lundgren (SD) för att höra vad de anser. Warborn tycker att det är fullt rimligt att åkerier kan ta in chaufförer från tredje länder för att möta efterfrågetoppar och fylla upp luckor i bemanningen, däremot menar han att Polens hantering av förartillstånden ”tyder på ett systemfel i hela den europeiska åkerinäringen”.

Peter Lundgren som allt sedan år 2018 har försökt att påverka EU-kommissionen att agera för att motverka vissa medlemsstaters frikostiga utfärdande av förartillstånd, menar att Polen är det land som möjliggör den sociala dumpningen inom vägtransportbranschen.
– Behovet av åtgärder är akut. Vad vi ser nu är ett totalt missbruk och så får det naturligtvis inte vara, kommissionen skulle agerat redan när jag påtalade problemet för dem men man valde att inget göra tyvärr.

Som vi nämnt i en tidigare artikel så har Belgien till EU-kommissionen framfört sin oro över att det frikostiga tillståndssystemet kan få negativa konsekvenser. ”EU står inför ett stort bekymmer eftersom man på sikt inte kommer att vara självförsörjande på chaufförer”, har man sagt till kommissionen. Och Peter Lundgren är av samma uppfattning.
– Jag instämmer fullständigt med Belgiens åsikter, denna utveckling gör att inte en enda ung människa ser chaufförsyrket som en framtidsbransch.

Jörgen Warborn förklarar att det är i grunden fullt rimligt att åkerier kan ta in chaufförer från tredje länder för att möta efterfrågetoppar och fylla upp luckor i bemanningen.
– Med det stora underskott på chaufförer som råder i EU hade transportflödena aldrig kunnat upprätthållas här och nu utan att chaufförer från andra länder kommer hit och kör. Men det ska ske på ett kontrollerat sätt och med myndigheters godkännande, förklarar han.

Warborn menar att om man ”över en natt” slutade utfärda förartillstånd skulle man ”skapa en trafikinfarkt med stillestånd i ekonomin”.
– Men de polska siffrorna talar sitt tydliga språk om problemen i näringen och borde mana till både reflektion och åtgärder.

I Proffs januarinummer (utkommer den 28/1) kan du läsa mycket mer om vad Peter Lundgren och Jörgen Warborn tycker och tänker i ämnet.

Beställ din prenumeration här!

Läs fler artiklar om det frikostiga utfärdandet av förartillstånd här!

Om artikeln

Publicerad: 2022-01-13 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Förartillstånd FTEU Polen Schysta villkor