Om Storbritannien ska nå sitt mål till 2040, är det dessa fordon som behövs, men då krävs det långt mer än 200 miljoner pund menar Frank Thorpe. Foto: Schenker, Proffs/arkiv. Om Storbritannien ska nå sitt mål till 2040, är det dessa fordon som behövs, men då krävs det långt mer än 200 miljoner pund menar Frank Thorpe. Foto: Schenker, Proffs/arkiv.

200 miljoner pund i stöd för omställning av tung trafik inte tillräckligt

Även i Storbritannien pågår arbetet för att ställa om den tunga trafiken och minska koldioxiduätslppen. Nyligen har den brittiska regeringen utlovat 200 miljoner pund för det arbetet. ”Det är inte på långa vägar tillräckligt”, säger Frank Thorpe, brittisk vd för den stora kinesiska elfordonstillverkaren BYD. Situationen liknar i vissa delar den i Sverige.

Frank Thorpe, brittisk vd för den kinesiska elfordonsjätten BYD, hävdar att ett nytt statligt löfte på 200 miljoner pund för att hjälpa till att minska koldioxidutsläppen från Storbritanniens vägfrakt är inte tillräckligt för att utlösa en större övergång till lastbilar med alternativt bränsle.

Nyheten om investeringen kom under logistikkonferensen ITT Hub på Farnborough International där transportminister Trudy Harrison tillkännagav planer på ett treårigt jämförande program med inledande tävlingar för batterielektrisk och vätebränslecellsteknik som lanseras inom kort.

Försöken visade att hundratals fler nollutsläppslastbilar skulle rulla ut och spara industrin pengar tack vare att de totala driftskostnaderna för miljöfordon är billigare än bensin- och dieselekvivalenter, sade Trudy Harrison.

Den nya investeringen menar Frank Thorpe inte är i närheten av tillräcklig för att påskynda en övergång till koldioxidfria fordon bland åkare. I Motor Transport säger han att tvåhundra miljoner låter som en stor siffra, men det är det inte.
– Det är ingenting. Det måste finnas tre nollor till i slutet av den siffran för att göra skillnad. Det är problemet och tills någon förstår det kommer det inte att röra på sig, sade han.

I bussektorn, som är subventionerad, finns det ett incitament på 22pence per kilometer vilket är mycket betydande. Det finns en vinst att göra på subventionen.
– Om inget sådant görs för de tunga transporterna kommer transportbranschens folk att göra en symbolisk gest, men inte göra mer än så, sade han.
Det uttalandet påminner om ICA:s uppmaning till sina åkerier att inte tanka HVO100 eftersom det blir för dyrt och att man redan uppfyllt sina miljömål.

Thorpe fortsatte med att uppskatta att den genomsnittliga dragbilen kostar cirka 120 000 pund, men en elektrisk är ”förmodligen det dubbelt så dyr”.
– Det är ett stort, svårt problem att lösa. Det behövs antingen statliga subventioner eller mandat genom lagstiftning, men något måste göras, sade han.

Han ser att sektorn för tunga godstransporter halkar efter och menar det behövs marknadskrafter på plats så att transportörerna kan påbörja omställningen.

I Trudy Harrisons tillkännagivande ingick också en upprepning av regeringens löfte som gjordes vid COP26 förra året – att alla nya lastbilar som säljs i Storbritannien kommer att ha nollutsläpp från 2040.

Med tanke på bredden av de fordon som används inom logistiksektorn och omfattningen av innovation som krävs för att nå nettonoll är Logistics UK också glad över att regeringen har lanserat en utredning för att identifiera potentiella undantag till 2035 års utfasningsdatum, avslutar Motor Transport.