Klimatomställning

Listar alla artiklar taggade med: Klimatomställning

Hon kör världens tyngsta ellastbil – i arktiskt väder

Scania har levererat en batterielektrisk, treaxlad dragbil till Wibax. Med effekt upp till 300 kilowatt och vridmoment närmare 2 200 newtonmeter, ska bilen dra tanktrailers med upp till 44 tons last, vilket ger en totalvikt på 64 ton. Bilen ska sättas in i reguljär trafik nu under vintern. Detta gör fordonet till världens första eldrivna 64-tonslastbil som går i skarp trafik hos kund. Bilen kommer främst att trafikera vägarna mellan Piteå och Skellefteå.

EU positivt till skattebefrielse på rena biodrivmedel

EU-kommissionen ställer sig positiv till skattebefrielse på rena biodrivmedel. Stora prishöjningar på klimatbra drivmedel kan väntas 2023 om EU inte låter rena biodrivmedel undantas från skattekrav. Nya statsstödsregler ändrar förutsättningarna. Därför är det av största vikt att regeringen nu ansöker om skattebefrielse hos EU senast 1 mars.

Gräddfiler för gröna lastbilar i Göteborgs hamn nu igång

Den 1 januari togs gräddfilerna i drift av Göteborgs hamns två största operatörer. Nu vill vi veta hur ni som kör upplever att Green Priority fungerar och påverkar satsningar som denna åkerierna i valet av fordon vid nyinvesteringar i fordonsflottan.

Schenker köper Volta Trucks ellastbilar för miljarder

När DB Schenker köper 1 470 ellastbilar från svenska Volta Trucks, är det den i Europa hittills största ordern på eldrivna lastbilar Tyska Schenker och Volta Trucks startar ett storskaligt samarbete meddelar bolagen i ett pressmeddelande.

Facken vill förbjuda gratis frakt för e-handel

Den fria frakten hotar både arbetsmiljö och klimatet. E-handeln växte med hela 40 procent under pandemiåret 2020, men tillväxten slår hårt mot både arbetstagarna och klimatet. Det visar en färsk rapport från fackförbunden Handels, Seko och Transport. Under pandemin har anställda inom såväl post, transport och lager, upplevt ökat utnyttjande, mer övervakning och försämrad arbetsmiljö.

Det finns förutsättningar att nå Sveriges klimatmål före 2045

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, säger: ”Det finns förutsättningar att nå Sveriges klimatmål före 2045.” Företag och regering har under de senaste två åren fattat beslut som gör att det skapas möjligheter att nå Sveriges klimatmål om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 tidigare än beräknat.

Nu miljömärks Sveriges drivmedelspumpar

Nu kommer konsumenten enkelt se drivmedlets miljöpåverkan redan vid pumpen. Det blir lätt att välja ett drivmedel med låg miljöpåverkan och låta det fossila stanna i jorden. Den rödgröna skalan indikerar om det är hög eller låg miljöbelastning. Råvarorna anges som förnybara respektive fossila.

Svebio-protest mot EU-förslag om skatt på biobränslen

Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, säger att EU-kommissionen föreslår att det införs skatt på alla typer av biobränslen, både flytande biobränslen och fasta biobränslen. Det menar han är oacceptabelt.