”Användningen av HVO100 har nått en kostnadsnivå där vi måste vidta åtgärder”, säger ICA. Foto: Genre. ”Användningen av HVO100 har nått en kostnadsnivå där vi måste vidta åtgärder”, säger ICA. Foto: Genre.

ICA till sina åkerier: Sluta tanka HVO100

Idag arbetar många företag mot högt satta klimatmål. ICA är inget undantag. Men vad händer när tillgången på HVO100 idag minskat och att den blivit så dyr att åkerierna måste kompenseras för detta? Handlar då klimatmålen i grund och botten ändå mer om ekonomi och ytan än om att ”rädda världen”? Det har vi frågat ICA om efter att signaler som gör gällande att ICA-anslutna åkerier ska ha uppmanats att inte längre tanka HVO100 har inkommit.

Vi kontaktar ICA:s huvudkontor och frågar om de kan bekräfta eller dementera att ICA-anslutna åkerier uppmanats att sluta tanka HVO100 eftersom ICA redan nu har uppnått sina klimatmål.
– ICA:s drivmedelsstrategi har som mål att alla vägtransporter ska vara fossilfria 2030 och i storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg, redan 2025. Dessa mål ligger kvar och vi arbetar med ett flertal aktiviteter för att nå målen, exempelvis genom effektivisering, flytta över transporter från väg till järnväg samt använda olika fossilfria drivmedel och parallella teknologier. Vi ser att det är viktigt att använda våra medel långsiktigt för att uppnå maximal klimatnytta, säger ICA.

Men, har ni uppmanat åkerierna att inte tanka HVO?
– ICA har hittills i år redan spenderat mer för att använda HVO100 än under hela förra året och vi ser också en minskad tillgång på HVO100. Det finns också utmaningar med att inte alla drivmedelsleverantörer kan erbjuda de HVO-produkter som ligger utanför reduktionsplikten, säger ICA.

Att nå klimatmål enligt en plan är givetvis en bra sak, men hur rimmar målet om ett framtida bra klimat med att man avstår från att fortsätta att ha fordon som kör på HVO för en bättre framtid med hänvisning till att ni nått målen för i år?
– ICA fortsätter att arbeta intensivt för att minska vår klimatpåverkan genom många olika aktiviteter. När det gäller just användningen av HVO100, har det nått en kostnadsnivå där vi ser att vi måste vidta åtgärder. Att flera drivmedelsaktörer nu också slutat erbjuda HVO100 och då ändrar sitt produktutbud, gör också att vi ser svårigheter att säkra tillgången av högkvalitativ HVO100 hos alla våra avtalsparter. Alla våra kvarstående klimatutsläpp klimatkompenseras liksom tidigare genom väl valda klimatkompensationsåtgärder. Vi kan på så sätt bidra till att accelerera klimatarbetet på global nivå, säger ICA.

ICA berättar att de har en mängd pågående aktiviteter för att minska sin och deras kunders klimatpåverkan, inte minst inom transportområdet.
– Våra långsiktiga ambitioner där vi till 2025 ska ha fossilfria transporter i Stockholm, Göteborg och Malmö och till 2030 ska ha alla vägtransporter i Europa fossilfria ligger kvar, men med de nuvarande exceptionella kostnadsökningarna för HVO100 jämfört med reduktionspliktsdiesel ser vi tyvärr att vi inte fortsättningsvis kan motivera den stora användning vi hittills haft, säger ICA.

De ökar sina satsningar på biogas där över 20 procent av deras transporter mellan lager och till butik använder detta drivmedel, samt att elektrifieringen, där de redan har flera bilar i trafik, fortsätter med ökad intensitet.
– Vi hoppas att HVO-tillgången ökar på marknaden så snart som möjligt så att prisnivåerna mellan HVO100 och reduktionspliktsdiesel minskar till nivåer närmare de vi haft tidigare år, säger ICA.

På frågan om hur framtiden ser ut, säger ICA att de kommer att behöva flera olika drivmedel och parallella teknologier för att nå sina klimatmål och där kommer HVO100 att vara en del även i framtiden, men i betydligt mindre omfattning än den varit de senaste åren då det dominerat deras drivmedelsanvändning.
– Vi kommer att agera mer diversifierat framöver för att undvika liknande scenarios framåt, men samtidigt måste vi våga satsa på det vi vid en given tidpunkt ser som rätt val utan att veta säkert. Vi var bland de första att för tre år sedan satsa stort på flytande biogas fast inte alla svar fanns tillgängliga då och nu ser vi hur många andra aktörer följer efter då det visade sig vara rätt va, avslutar ICA.

Om artikeln

Publicerad: 2022-05-09 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkerier CO2 Drivmedel Drivmedelpriser HVO100 ICA Lastbilar Livsmedel Miljömål Reduktionsplikt transporter