Dubbla förarkort blev 220 000 kronor i sanktionsavgift

Först ser inte chauffören bilinspektören som står ute på vägen för att vinka in ekipaget. Sedan framkommer att fordonet körs med två förarkort varav det ena tillhör en person med b-behörighet. Och hur långa sträckor är det trovärdigt att hävda att man kör med personbil för att göra ett förarbyte?

Den 23 mars stoppar Västerås yrkestrafikgrupp ett svenskt ekipage, något som inte skedde helt enkelt då bilinspektör Jonas Nordin fick intrycket av att föraren inte gärna ville stanna då denne valde att passera p-fickan utan att stanna eller ens bromsa. De åker efter ekipaget och kan några kilometer senare stoppa ekipaget odramatiskt.
Förarens förklaring till beteendet är att han hade fokus på vägen och därmed inte såg bilinspektören.
– Hur han kan missa mig när jag står ute på vägen iklädd reflexväst och med en stor röd ficklampa som jag vinkade med har jag svårt att förstå och det hade han själv ingen bra förklaring till, säger Nordin.

Allt eftersom kontrollen fortskrider, ter det sig alltmer troligt att föraren gjort en chansning i hopp om att slippa bli kontrollerad.

Föraren, som också är ägare till fordonet, har kör- och vilotider som endast uppvisar smärre överträdelser med några minuter för länge körtid och liknande, sådant som kan hända ibland.
– Jag frågar ändå föraren vad som förorsakat de överskridna körtiderna och då rycker han bara på axlarna och tycker det är så lite att det inte är något att bry sig om. Jag uppfattar hans inställning som nonchalant, säger Jonas Nordin.

När körningarna undersöks närmare framkommer det att förarens bror ibland kör, eller i vart fall visar färdskrivaren att det är broderns förarkort som används.
– Körningarna ser inte helt normala ut och förarbytena är på lite märkliga ställen. Eftersom det är en nyare färdskrivare som sparar gps-positioner är det lätt att se var fordonet varit, säger Nordin.
Förarens förklaringar gör Nordin än mer misstänksam eftersom det inte ter sig rimligt att sitta och köra hundra mil i personbil för att byta förare, dessutom mer än en gång i veckan.

En senare kontroll ger vid handen att brodern endast har b-körkortsbehörighet.
– Någon annan kör uppenbarligen på fel förarkort och när jag summerar sanktionsavgifterna så landar de på 220 000 kronor, avslutar Jonas Nordin.