112 Scania till Frigoscandia för drift med förnybara drivmedel

Frigoscandia, ett företag som bedriver tempererad livsmedelslogistik, har beställt 112 nya lastbilar av Scania för leverans under de kommande två åren. Leveransen omfattar bland annat 73 biogasfordon, den enskilt största ordern av gasdrivna tunga lastbilar i Sverige.

På Frigoscandia pågår nu en omställning till fossilfri drift där de successivt byter ut sina konventionella diesellastbilar mot fordon som drivs med förnybara drivmedel, säger Peter Haveneth, vd på Frigoscandia.
– Målet är att vi ska nå fossilfri drift 2025 och dessa nya fordon utgör ett viktigt steg i omställningen, säger han.

De 112 fordonen fördelas mellan Frigoscandias dotterbolag Svebol Logistics som främst har transportverksamhet i Stockholmsområdet och Mälardalen samt Frigoscandia Åkeri som är verksamt över hela landet. Ordern omfattar flera olika lastbilstyper för fjärrtransporter, regionala transporter och lokal distribution.

För sina fjärrtransporter i Frigoscandias nätverk av mer än 30 lager och terminaler i Sverige och Norge, har man valt Scanias senaste generation 410 R-, 460 R- och 500 R-lastbilar som är mer energieffektiva och ger minskad bränsleförbrukning. Av de 69 fjärrtrafiklastbilarna drivs merparten med flytande biogas och de övriga med RME (RapsMetylEster, en biodiesel som tillverkas av rapsolja).

Flytande biogas (LBG, Liquefied BioGas) går starkt framåt i Sverige i kraft av den långa räckvidden på upp till 160 mil i ett Scaniafordon, den lokala produktionen och kostnadsfördelarna för drivmedlet. Jämfört med dieselpriset är priset för den flytande biogasen i regel lägre. För närvarande finns 25 tankningsstationer för LBG i landet och förra året mer än fördubblades leveranserna av drivmedlet jämfört med 2020.

Frigoscandia, med en flotta på cirka 900 fordon i egna och nätverksanslutna åkerier, beskriver sig som marknadsledande i Sverige på tempererade livsmedelstransporter. Företaget levererar årligen över en miljon sändningar till mer än 50 000 leveranspunkter i hela Sverige. Frigoscandia har en lång historia av transporter med gasfordon och var 2014 först i världen med att börja köra på gas i en Euro 6-lastbil, den vid tidpunkten nyaste miljöklassningen för fordon.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-01 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas Förnybart Bränsle Fossilfritt Frigoscandia Gasdrift Godstransporter Lastbil LBG RME Scania Tempererade Transporter