Biogas

Listar alla artiklar taggade med: Biogas

Foto: Volvo Lastvagnar / arkiv

Energigas Sverige:

Biogaslastbilar ger mest utsläppsreduktion per investerad krona

Igår presenterade regeringen budgetpropositionen för 2024. Regeringen föreslår en fortsatt premie till produktion av gödselbaserad biogas. Regeringen föreslår också att investeringsstödet Klimatklivet, som syftar till att minska koldioxidutsläpp, stärks och förlängs. Satsningarna främjar biogasproduktionen i Sverige. Nu behöver regeringen visa handlingskraft när det gäller att återinföra skattebefrielsen för biogas och biogasol, för att förverkliga den produktionspotential som finns i Sverige, det menar Energigas Sverige.

81 företag kräver att regeringen återinför skattebefrielse för biogas – snabbt

I ett brev undertecknat av 81 företag och kommuner uppmanas regeringen att omgående återställa full skattebefrielse för biogas och biogasol med stöd av nya bestämmelser i artikel 44 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER). De nya bestämmelserna innebär en mycket välkommen möjlighet för Sverige att återställa skattebefrielsen i närtid. Det skriver Energigas Sverige i ett pressmeddelande.