RME

Listar alla artiklar taggade med: RME

I sista stund – positivt besked om skatteundantag för rena biodrivmedel

Beskedet kom idag att EU-kommissionen beviljar Sverige ytterligare ett års skatteundantag för koncentrerade biodrivmedel som HVO 100, RME 100, ED 95 och E85. Det gör att en hotande prisökning vid årsskiftet undanröjs och säkrar en fortsatt miljöutveckling i Sverige.
HBA Fordonsteknik AB

Perstorp BioProducts om reduktionsplikten:

Bränslebyte behöver inte bli dyrare

Bränslebyteslagen med reduktionsplikt träder snart i kraft och tvingar drivmedelsbolag att ännu mer fokusera på klimateffektiva produkter. För rena biodrivmedel, till exempel B100 från Perstorp BioProducts, finns fortsatt skattenedsättning som bland annat ger åkerier möjlighet att i ökad utsträckning ställa om sina fordon för maximal klimatnytta och ekonomi.

HBA Fordonsteknik AB