Thomas Morell (SD):

”Trafikverkets infrastrukturplan har stora brister”

Den 30 november presenterade Trafikverket sin infrastrukturplan för åren 2022–2033 och kritiken från olika håll har inte låtit vänta på sig. Thomas Morell: ”Man kan konstatera att planen har stora brister. Underhållsskulden kommer fortsatt att växa och man skriver i klartext att man inte kan bromsa nedbrytningen av vägnätet.”

Igår skrev Proffs chefredaktör Göran Rosengren en debattartikel om just väghållningen och nu ställer Thomas Morell (SD) en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). I sin fråga inleder han med ett citat från Trafikverket: ”Nedbrytningen ökar som en följd av att nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras, vilket leder till växande underhålls- och reinvesteringsbehov. För de lågtrafikerade vägarna kommer en snabbare tillståndsförsämring av vägunderbyggnaden att ske under planperioden. Trafikverket kommer att säkerställa att vägarna inte blir så dåliga att framkomligheten för lätt trafik påverkas.”

För boende och verksamma ute i landet är denna formulering oroväckande. Hur ska företagande och jord- och skogsbruk kunna fortleva om vägnätet inte klarar tung trafik?

Med anledning av detta frågar Thomas Morell infrastrukturminister Tomas Eneroth:
– Hur avser ministern att agera utifrån Trafikverkets förslag till infrastrukturplan, gällande hur nödvändigt vägunderhåll ska genomföras och satsningarna i norra Sverige finansieras?