Trafikverket

Listar alla artiklar taggade med: Trafikverket

Trafikverket saknar politiska instruktioner om fortsatt arbete med alkobommarna

Regeringen gav Trafikverket i uppdrag att införa nykterhetsanläggningar i våra hamnar. Uppdraget är nu avslutat, men pandemin har påverkat uppdraget. Pandemin verkar vara på väg åt rätt håll nu, men trots det och trots att Trafikverket har föreslagit en fortsättning av uppdraget, har de inte fått någon politisk respons i form av nya instruktioner.

Avsaknad av alkobommar ett slag mot trafiksäkerheten

Trots flera lyckade tester med stationära alkobommar i hamnar och trots att Trafikverket av regeringen fick i uppdrag att införa anläggningar för nykterhetskontroller, lyser dessa alkobommar med sin frånvaro. Under tiden fortsätter berusade förare att komma in i landet och rulla på våra vägar och där utgöra allvarliga säkerhetsrisker.

Här Stannar Sverige: Namninsamling för fler parkeringsplatser

Bristen på rastplatser utmed vägarna är skriande. Att förhala byggandet av fler parkeringsplatser är inte inte förenligt med vare sig en god arbetsmiljö eller trafiksäkerhet. Politikerna och myndigheterna måste sluta att peka på varandra som ansvariga. Här Stannar Sverige har startat en namninsamling som sedan ska lämnas till Trafikutskottet på plats i Stockholm.

Tester av de medicinska synkraven för körkort utreds

Regeringen har den 16 september gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att i samarbete med Transportstyrelsen och Trafikverket analysera testmetoder för att bedöma om ett undantag kan medges från de medicinska kraven gällande horisontellt synfält för körkort.

Transportinfrastrukturen i Region Dalarna tilldelas 1,3 miljarder

Regeringen har satt en ekonomisk ram för utveckling av Sveriges transportsystem år 2022-2033, som uppgår till 799 miljarder kronor. Trafikverket fick den 23 juni i uppdrag att ta fram förslag för den nationella planen, samtidigt som regionerna fick i uppdrag att ta fram regionala länsplaner för samma period. Region Dalarna tilldelades 1,3 miljarder kronor i preliminär ram, en ökning på 14 procent från innevarande period år 2018-2029.

Långa köer att vänta på E6 Kallebäck i Göteborg

Långa köer på E6 i Göteborg varje vardag strax innan lunchtid i minst ett halvår framåt - det är vad som väntar när Västlänken börjar spränga vid Kallebäcksmotet den 17 augusti.

Så ska Trafikverket få bättre ordning och säkerhet på rastplatserna

2015 låste Trafikverket toaletterna och tog ned skylten till rastplatsen vid Botorpström vid E22 mellan Västervik och Oskarshamn efter att rastplatsen använts som parkering och bostad av EU-migranter. Efter en rejäl uppfräschning öppnade rastplatsen nyligen igen.

Trafikverket agerar på rastplats Glumslöv

Åkerier som använder rastplatsen som avställningsplats för trailers har blivit vardag på rastplats Glumslöv norr om Landskrona. Nu vidtar Trafikverket åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Glumslöv tillhör inte Rasta, men Mikael Tervaniemi, verksamhetschef på Rasta, säger att man måste agera direkt när en rastplats felanvänds.

Trafikverket förbättrar vägarna över hela landet

Även den här sommaren genomförs åtgärder på våra vägar över hela landet för att få bort flaskhalsar, öka trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel och förbättra för kollektivtrafiken.

Denby Transport: ”Äntligen får vi provköra linkekipaget!”

Dick Denby har kämpat för att 25.25 m 60:tons linkekipage ska få köras på de brittiska vägarna för miljöns skull, men har under över 20 år mötts av motstånd från den brittiska regeringen. Den 25 maj har Denby Transports linkekipage äntligen fått tillstånd att provköras under ett event, men inte ute på allmän väg - trots att de redan är godkända i Nederländerna och har körts där.