Trafikverket

Listar alla artiklar taggade med: Trafikverket

 Fotograf: Chalmers/Pixabay.

Eldrift billigare än diesel för tunga lastbilar

Tunga lastbilar som transporterar last långa sträckor har tidigare ansetts vara olönsamma att elektrifiera. Nu har forskare på Chalmers visat att det kan vara billigare att köra tunga lastbilar på el än på diesel. ”Jag är själv förvånad över resultaten och hoppas att fler åkerier och lastbilstillverkare vågar satsa på elektrifiering nu när vi visat att det kan vara kostnadseffektivt”, säger Johannes Karlsson, doktorand i reglerteknik på Chalmers.

Svenska vägarna fortsätter försämras – här är hela listan

Ny statistik visar att standarden på landets vägar är alldeles för låg och investeringarna i vägunderhåll inte är tillräckligt stora ens för att säkerställa dagens låga nivå. Mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick. Nu krävs stora satsningar för att inte säkerhet och effektivitet på våra vägar ska bli ännu sämre än idag. Transportföretagen presenterar nu sin väganalys med de senaste tillståndsuppgifterna från Trafikverket.
Foto: Karolina Kot, arkiv

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera åtgärder i norra Sveriges transportinfrastruktur

Flera stora företagsetableringar pågår i Norrbottens och Västerbottens län, vilket antas leda till nya transport- och resmönster och därmed förändrad belastning på transportsystemet. Regeringen ger därför Trafikverket i uppdrag att beskriva statusen för de planerade åtgärder i transportinfrastrukturen som är mest relevanta för att möta de nya behoven samt möjligheten att tidigarelägga dem.