Vägunderhåll

Listar alla artiklar taggade med: Vägunderhåll

Underhållsarbetet kräver resurser. Foto: Lena Engstrand

Ny vägstatistik pekar på stora brister i vägunderhållet

Ny statistik visar att standarden på landets vägar är alldeles för låg och investeringarna i vägunderhåll är inte tillräckligt stora ens för att säkerställa dagens låga nivå. Mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick. Nu krävs stora satsningar för att inte säkerhet och effektivitet på våra vägar ska bli ännu sämre än idag. Transportföretagen har låtit uppdatera analysdata från 2021 med de senaste tillståndsuppgifterna från Trafikverket inför sommaren.

TRAFIKVERKET:

Pengarna räcker inte för att beta av underhållsskuld på det statliga vägnätet

På uppdrag av regeringen har Trafikverket idag redovisat förslag till nationell infrastrukturplan för perioden 2022−2033. Förslaget innebär, enligt Trafikverkets pressmeddelande, viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem för medborgare och näringsliv. Däremot räcker inte pengarna till för att bryta den negativa utvecklingen av det allt sämre statliga vägnätet.