Infrastrukturplan

Listar alla artiklar taggade med: Infrastrukturplan

TRAFIKVERKET:

Pengarna räcker inte för att beta av underhållsskuld på det statliga vägnätet

På uppdrag av regeringen har Trafikverket idag redovisat förslag till nationell infrastrukturplan för perioden 2022−2033. Förslaget innebär, enligt Trafikverkets pressmeddelande, viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem för medborgare och näringsliv. Däremot räcker inte pengarna till för att bryta den negativa utvecklingen av det allt sämre statliga vägnätet.