För det polska åkeriet blev kontrollen i Västerås en kostsam affär. För det polska åkeriet blev kontrollen i Västerås en kostsam affär.

Sanktionsavgift för veckovila i hytt och ett svenskt åkeri utreds för manipulation

Regeringen säger ofta att de vill ha ordning och reda på våra vägar och berättar gärna om de åtgärder man vidtar för det syftet, men trots det upplever bilinspektör Roger Ogemar att det finns en aldrig sinande ström av fuskare och lagöverträdare som aldrig kommer att hanteras på grund av att det är för lite personal inom trafikpolisen.

Måndagen den 29 november bistår Västerås yrkestrafikgrupp länsstyrelsen vid djurtransportkontroller och mellan stoppen av djurtransporter, vinkas ett polskt ekipage in. Den ukrainske föraren har tillbringat de senaste fyra veckornas ordinarie veckovilor i hytten, dessutom kan han endast kunde uppvisa en kopia på ett polskt förartillstånd.

Att ta den ordinarie veckovilan i lastbilshytten är en överträdelse som ger en sanktionsavgift om 20 000 kronor för varje tillfälle. Transportstyrelsen konstaterar att åkeriet har låg omsättning och sanktionsavgiften bestäms till totalt 68 000 kronor.

Fordonet klampas tills avgiften betalats vilket sker dagen efter. Föraren får emellertid inte fortsätta ändå eftersom han inte kan presentera sitt förartillstånd i original. Åkeriet meddelar att de ska skicka förartillståndet med en ”löpare” från Polen dagen efter och därmed klampas fordonet om i väntan på förartillståndet.

När dragbilen dagen efter ska låsas upp, har förartillståndet ännu inte anlänt. Istället ska det komma under onsdagen varför klampen får sitta kvar ett dygn till.

Polisen återgår till att utföra kontroller och vinkar in en svensk dragbil som körs av en rumänsk förare. Till en början ser allt bra ut, men snart upptäcks att någon bytt ut färdskrivarens givare som är ansluten till växellådan.
– Istället sitter där en givare som är flera år äldre än fordonet. Den givaren är idag inte längre laglig på en så ny dragbil och givaren kan dessutom påverkas av en magnet, säger bilinspektör Roger Ogemar.

Efter att ett antal mätningar gjorts, lotsas fordonet till en verkstad i Västerås för byte av givaren. Där får fordonet vänta tills på torsdagen då verkstaden har en ledig tid och under tiden klampas fordonet.
– Anledningen till att man byter givare till äldre, otillåtna modeller är givetvis att man skapar sig möjligheter att ”släcka” signalen med en magnet så att färdskrivaren tror att fordonet står stilla och gör det möjligt att fortsätta köra utan att det påverkar körtiden, säger Roger Ogemar.

I samråd med Transportstyrelsen skrivs en sanktionsavgift ut som innebär att åkeriet måste betala 4 000 kronor för varje dag fordonet har använts under kontrollperioden vilket landade i 25 dagar.

När den rumänske föraren kontrolleras, visar han upp ett anställningsbevis på svenska.
– Han ber mig förklara vad det står i det och jag sade att han ska ha 15 000 kronor i månadslön för att arbeta och bo i lastbilen och det verkar han tycka är helt okej. Han blir dock besviken när jag berättar hur mycket en svensk förare på ett svenskt åkeri får i månadslön, säger Roger Ogemar.

Något föraren reagerar på när Ogemar förklarar vad anställningsbeviset säger vidare, det är arbetstiden för en vecka.
– Han tycker det är konstigt att det står 40 timmar i veckan eftersom han sällan arbetar mindre än 12 timmar per dag och han hade nyligen fått böter för att ha kört för mycket, säger Ogemar.
Dessa uppgifter vidarebefordrar Ogemar till Transportarbetareförbundet.

Under onsdagsmorgonen tar den ukrainske föraren som väntat på sitt förartillstånd kontakt eftersom tillståndet nu anlänt och därmed kan klampen låsas upp.

På torsdagsmorgonen kan även den svenskregistrerade bilens givare bytas till en av godkänd typ och klampen låses då upp och ekipaget kan senare släppas iväg.
– Men man undrar ju hur länge det dröjer innan nästa manipulationsutrustning hamnar i den bilen, avrundar Roger Ogemar.

En anmälan är upprättad och förundersökning är inledd rörande manipulationen. Då det är en pågående förundersökning, kan vi inte namnge åkeriet.