Foto: Proffs/arkiv.

Dragbil klampas två gånger på två dygn

Förutom ett fortkörande tjeckiskt trailerekipage, fortsätter den välbekanta kombitransportören att återkommande figurera i ärenden då kombitrafik blir otillåtna cabotagetransporter. Sanktionsavgiften om 40 000 kronor verkar inte vara avskräckande då en dragbil som kör för den aktuella speditören, klampas två gånger på två dygn av samma anledning. Frågan är om skärpningen av sanktionsavgiften till 60 000 kronor kommer att göra någon skillnad.

Trafikpolis tillika gruppchef för yrkestrafikgruppen i Eskilstuna heter Björn Thunblad. Han berättar att för cirka två veckor sedan stoppar han i Malmköping ett ekipage tillhörandes en numera välbekant kombitransportör. Ekipaget har kommit från Gävle och är på väg till kombiterminalen i Katrineholm.

Eftersom den sträckan är för lång för att rymmas inom kombidirektivet, hamnar den pågående transporten i kategorin cabotagetransport.
– Men föraren kan inte visa upp dokument på någon inkommande internationell last och fordonet har varit i Sverige i 29 dagar varför cabotagetransporten faller. Dessutom är dokumentationen bristfällig då föraren endast har dokument för två dygn tillbaka och då blir det ett otillåtet cabotage, säger Björn Thunblad.

Därmed upprepas en procedur som såväl polisen som speditören kan utan och innan, det vill säga klampning och betalning av sanktionsavgiften dagen efter och sedan upplåsning.

Två dagar senare arbetar yrkestrafikgruppen i Katrineholm och stoppar då åter ett av den välkände speditörens ekipage som är på väg in till kombiterminalen.
– Det visar sig vara samma dragbil med samma förare som vi klampade två dygn tidigare och åter är det en pågående cabotagetransport då transporten är längre än vad som ryms i kombidirektivet. Eftersom föraren fortfarande inte kan visa upp annat än lika bristfälliga dokument som tidigare klampas dragbilen ännu en gång och i vanlig ordning betalas sanktionsavgiften dagen efter och klampen låses upp, säger Thunblad.

Den aktuella speditören har uttryckt starka åsikter om vem som avgör vad som är ”närmaste lämpliga omlastningsstation” för kombitrafik och framhärdar i att det är de som avgör detta. Frågan som då osökt dyker upp är om de upprepade sanktionsavgifterna är försumbara i sammanhanget. En annan fråga är om regeringens skärpning av sanktionsavgiften från 40 000 kronor till 60 000 kronor, kommer att ha betydelse för den aktuella speditören.

Tisdagen den 9 november arbetar man i Malmköping, en ort som den bekanta speditörens ekipage frekvent passerar varför det inte sällan är just dessa ekipage som tas in för kontroll.

Dragbilen har kört från kombiterminalen i Nässjö och sedan till Örebro och är på väg in till Katrineholm.
– Det blir för långt för att kunna hävda kombitrafik och det finns dessutom andra kombiterminaler som är lämpliga att använda för den sträckningen och då rymmas inom kombidirektivet. Det sättet speditören flyttar sina fordon på gör att hela miljöaspekten av kombitransporter försvinner, säger bilinspektör Patrick Zetterberg.

Just detta ekipage har inga brister i dokumenten, men klampas i väntan på att sanktionsavgiften ska betalas vilket sker torsdagen den 10 november.
– När vi låser upp, tar vi in ytterligare ett av speditörens ekipage och även där blir det klampning och betalningen kommer in den 11 november, säger Patrick Zetterberg.

Tillbaka till tisdagen den 9 november då två av yrkestrafikgruppens bilar beger sig ut på E20 vid Strängnäs och hamnar bakom två trailerekipage varav den ena kör om den andra. Båda ekipagen tas in för kontroll och ett av dem visar sig vara från den kända speditören.
– Det omkörande ekipaget var tjeckiskt och fick 1 500 kronor i böter för överskriden hastighet. Sämre gick det för det andra ekipaget som kommit in till Sverige den 30 oktober. På den inkommande transportens dokument stod det att godset mottagits, men inte vilket datum och vi vet inte om den lossats till fullo, säger Zetterberg.

Bristerna i dokumentationen åtföljs av en transport mellan Skutskär och Katrineholm och tre mellan Gävle och Katrineholm, transporter som inte ryms inom kombidirektivet. Huruvida det är gjort en eller två otillåtna cabotagetransporter går inte att fastställa på grund av den bristfälliga dokumentationen på den inkommande lasten, men otillåtet cabotage är det oavsett och klampen tas fram igen.