Solen gick i moln på mer än ett sätt under kontrollen av detta ekipage.

Bilinspektören: När ska åkerierna lära sig regelverket?

Fredagen den 19 november lyser solen på kontrollplats Långeberga i Helsingborg. Solen gick emellertid i moln för åkeriet när bilinspektörerna Tommy Berg och Oscar Davidson i Helsingborg tar in ekipaget för en rutinkontroll och vad som kunde ha varit rätt, blir fel på grund av okunskap. Dragbilen är från Bulgarien och trailern tillhör en av de stora speditörerna.

Föraren lämnar först över dagens fraktsedlar som inte ser riktigt ut som de ska. Sedan berättar han att han kommit in med dragbilen till Sverige den 16 november och då till fullo lossat den inkommande lasten.
– Men i vanlig ordning är det brister i dokumentationen av detta. Första cabotagetransporten han gör är en lastning i Hultsfred med avställning i Malmö hamn, men dokumenten bekräftar inte det. Den pågående transporten är en trailer hämtad i Malmö hamn , men inte heller det framgår av dokumenten utan vi har bara förarens ord att gå på, säger Oscar.

Det finns även andra brister i dokumentationen vilken saknar flera av de uppgifter som tydligt i direktivet står angivet måste finnas med för att transporten ska kunna spåras, säger Oscar som tycker att speditörer och åkerier som bedriver den här typen av trafik vid det här laget borde ha lärt sig vad som gäller.

Ärendet rör till sig när uppgifter kommer fram om att föraren är far till sonen som äger åkeriet som i sin tur leasar dragbilen av en bekant i Bulgarien.
– Det tar en stund att reda ut detta, men sedan visar de ett leasingkontrakt. Ytterligare en bekant till åkeriet kontaktas för att hjälpa till att tolka och då framkommer att åkeriet anser att det inte kan vara ett otillåtet cabotage eftersom det endast andra andra resan som görs, säger Oscar.

Då frågar Oscar åkeriet om huruvida de kan reglerna som gäller för undantaget cabotagetransporter. Svaret blir att ja, de kan reglerna.
– Någonstans har de uppenbarligen inte förstått och jag förklarar för dem att enligt (EG) nr 1072/2009 artikel 8, så är det en hel del som måste uppfyllas för att transporten ska vara laglig och där står det också hur dokumentationen måste se ut, säger Oscar.

Åkeriet ber Oscar förklara exakt hur det ska vara, men det är något han inte gör.
– Nej, vi ska inte lära ut regler och vägledningar eftersom de finns att läsa i regelverket. Det blir ett otillåtet cabotage som de sedan kan överklaga hos Transportstyrelsen om de anser det är ett felaktigt beslut, säger Oscar.
Åkeriet tycker, av förklarliga anledningar, att 40 000 kronor i sanktionsavgift för dokumentbrister inte känns särskilt roligt, men det hade kunnat undvikas om åkeriet läst in sig på det gällande regelverket.

Åkeriet är lite motsträviga inför betalningen, men bilinspektör Tommy tar kontakt med speditören och förklarar situationen.
– Beskedet är att sanktionsavgiften ska betalas under fredagen, men så sker inte varför vi tar med oss ekipaget till polishuset i Helsingborg där det vid 16-tiden klampas, säger Oscar.

36 timmar senare, klockan 4 på morgonen, måste klampen låsas upp. Ekipaget står emellertid kvar tills pengarna under måndagsförmiddagen betalas in. Både åkeriet och speditören får tydliga besked på att dragbilen måste bytas ut för att transporten ska få fortsätta.

Om artikeln

Publicerad: 2021-11-24 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotagetransport Gods Klampning Polis Sanktionsavgift Transportfusket Transportstyrelsen Vägtransport