Genom att nu använda en lastbil som helt drivs av el, tar Bevego nästa steg mot fossilfria inrikestransporter till 2030.

Bevego utmanar ellastbil med tungt gods

I oktober anlände den efterlängtade ellastbilen från Scania till LBC Frakt för att sättas i trafik för Bevego. Detta är ett helt unikt projekt där Bevego, LBC Frakt och Scania testar vad som är möjligt kring transporter på el. Om Bevegos tunga och långa transporter kan utföras med en ellastbil, samtidigt som god servicen bibehålls, tas ett viktigt steg mot fossilfria transporter.

Bevegos 33 filialer runt om i Sverige använder totalt 36 lastbilar av olika storlekar i sin verksamhet. Både lastbilar och chaufförer hyrs in och filialen i Karlstad som dagligen använder två lastbilar, köper dessa tjänster från LBC Frakt.

Bevego deltar i Transportutmaningen som startades av Fossilfritt Sverige och man har redan bytt ut sitt fossila bränsle mot biobränslet HVO100 i flera av lastbilarna.

Genom att nu använda en lastbil som helt drivs av el, tar Bevego nästa steg mot fossilfria inrikestransporter till 2030. Bevego som arbetar med byggplåt, ventilation och teknisk , kör mycket tunga leveranser varje dag. Turbilarna kör ut materialet till kundernas arbetsplatser runt om i regionerna, och rutterna kan bli långa.

De tunga transporterna ihop med de långa turerna har gjort det svårt att övergå till lastbilar som bara går på el. Efter en viss tid ska lastbilen laddas och då måste det finnas tillgång till laddstationer eftersom varje leverans måste komma fram på utsatt tid. Det är av största vikt att allt material levereras till arbetsplatserna i rätt tid, annars kan ett bygge stanna av helt och både tid och pengar går förlorade.

LBC Frakt i Karlstad vill utmana fordonsindustrin och visa att även de tuffaste transporterna går att utföra med eldrift. När de började arbeta på detta projekt blev Bevego tillfrågade som partner. Bevego har de förutsättningarna som LBC Frakt ville utmana en ellastbil med. En av de lastbilar som Bevego hyr från LBC Frakt idag kommer, att ersättas med denna nya ellastbilen från Scania.