Foto: MHF och riksdagen.

Avsaknad av alkobommar upp till debatt i riksdagen

Trafikverket fick av regeringen i uppdrag att installera alkobommar i våra hamnar, men pandemin försvårade uppdraget. Trafikverket har föreslagit en fortsättning, men från politiskt håll är det tyst. Nu kommer frågan att aktualiseras i en interpellationsdebatt och kanske det leder till att Trafikverket får svar på sina lagda förslag till fortsättning av uppdraget.

Vi har nyligen berättat om att Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, ställt frågan om varför de stationära alkobommarnas införande i våra hamnar och andra gränsövergångar dröjer.

Trafikverket förklarar för oss att det regeringsuppdrag de haft om att installera sådana alkobommar, försvårats av pandemin, men att när de slutredovisade uppdraget för regeringen, föreslog de en fortsättning av uppdraget. Någon respons från regeringen tillsammans med instruktioner om hur att gå vidare om ens alls, har uteblivit.

Nu kommer frågan upp till debatt när Thomas Morell (SD) skriver en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), med titeln ”Avsaknaden av alkobommar i svenska hamnar”.

Han fortsätter: Trafikverket idag saknar politiska instruktioner för hur arbetet ska fortsätta och utvecklas.” Så står det att läsa i en artikel i tidningen Proffs publicerad den 25 oktober.

Bakgrunden är det faktum att det idag saknas alkobommar i hamnarna. Det uppdrag som Trafikverket haft tidigare är avslutat och i dagsläget finns alltså inga instruktioner gällande alkobommarna i våra hamnar. Pandemin är naturligtvis en orsak till att man vill minska risken för spridning av viruset och polisen har drastiskt minskat antalet rutinmässiga utandningsprov.

Morell skriver att pandemin av allt att döma är på väg att pressas tillbaka och vi återgår i allt större utsträckning till ett normalt liv. Det innebär också att antalet fordonsrörelser ökar på våra vägar och därmed ökar också risken för fler rattfyllerister. Tullen i södra Sverige har slagit larm om att de ser ett ökat antal drogpåverkade förare i tunga fordon som kommer till svenska gränsen. Det finns all anledning att känna en oro för att även rattfylleriet ökar.

Den konkreta frågan till infrastrukturminister Tomas Eneroth lyder:
”Avser ministern och regeringen att ge Trafikverket instruktioner att fortsätta arbetet med alkobommar i våra hamnar?”

Senast den 18 november måste ministern svara på frågan.