Regeringsuppdrag

Listar alla artiklar taggade med: Regeringsuppdrag

Fler åtgärder krävs för att hindra utländska stöldligor

Svensk Försäkring och Larmtjänst har i ett gemensamt remissvar framfört synpunkter på betänkandet ”Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid” och konstaterar att det krävs mer resurser till Tullverket om de ska kunna leva upp till ambitionshöjningen den nya lagen innebär. Regeringen och ansvariga myndigheter bör dessutom vidta fler åtgärder för att förhindra de internationella stöldligornas framfart i Sverige.
Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Transportstyrelsen får i uppdrag att följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera och följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige. I uppdraget ingår att beskriva och analysera hur marknaden för vägtransporter och hur situationen för berörda förare har utvecklats efter genomförandet. Transportstyrelsen ska vid behov föreslå förändringar eller kompletteringar till det svenska genomförandet och i förekommande fall lämna författningsförslag.
Fordonet på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Mercedes-Benz

Nytt regeringsuppdrag:

Lätta transporter ska kartläggas

Omfattningen av godstransporterna i svenska städer förväntas öka i framtiden när städerna växer och logistikkedjor förändras, bland annat till följd av ökad e-handel. Mer kunskap om hur mycket som transporteras i stadsmiljöer, hur och var transporterna sker, och vad som transporteras behövs. Regeringen har därför beslutat att i dag ge Trafikanalys i uppdrag att ta fram tänkbara källor och befintliga modeller för att skapa ett bättre kunskapsunderlag om distributionsfordons och lätta lastbilars transporter.