Riksdagshusets norra fasad. Foto: Riksdagen. Riksdagshusets norra fasad. Foto: Riksdagen.

Tuffare tag mot fusket i transportbranschen

Stopp för missbruket med kombinerade transporter, tuffare reglering vid användandet av utländska fordon och åtgärder för att svenska löner och villkor ska gälla på de svenska vägarna.

Detta är några av kommande lagförslag som den svenska regeringen föreslår i syfte att skapa mer ordning och reda på vägarna och schysstare villkor för yrkesförare. Lagförslagen är nu utskickade på remiss.

Det hela grundar sig på ett historiskt beslut när EU i juli 2020 antog mobilitetspaketet. Ett paket som innebär bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens mellan åkerier och företag och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn.

Regeringen har varit drivande i arbetet i EU för att få mobilitetspaketet på plats och nu tas ett viktigt steg för att införa bestämmelserna i Sverige, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
– Bland annat föreslår vi ett slopande av cabotageundantaget samtidigt som sanktionsavgiften föreslås höjas till 60 000 kronor om ett transportföretag inte kan visa upp en utstationeringsdeklaration. Svenska löner och villkor ska gälla på våra vägar och jag vill se hårdare tag mot fusket i branschen, säger han.

Det ska bli svårare för de oseriösa och ett av de remitterade förslagen är att det så kallade cabotageundantaget för kombinerade transporter tas bort. Det innebär att reglerna om cabotagetransporter kommer att gälla vid alla transporter som ett utländskt transportföretag utför inom Sveriges gränser. Det kommer att försvåra för oseriösa aktörer att konkurrera genom att dumpa löner och villkor.

I remissen föreslås en skärpning av utstationeringslagen så att förare som utför cabotagetransporter eller kombitransporter ska anses vara utstationerade. Det innebär att de utländska yrkesförare som tillfälligt utför transporter i Sverige också ska omfattas av svenska löner och villkor. Om ett transportföretag inte kan uppvisa giltigt dokument om utstationering ska företaget betala en sanktionsavgift på 60 000 kronor.

I remissen föreslås även att svenska tillståndshavare enbart ska få använda utländska fordon i sin verksamhet om särskilda skäl föreligger. För att säkerställa att svenska tillståndshavare inte verkar som bulvaner åt utländska transportföretag i syfte att kringgå cabotagereglerna, ska de utländska fordonen enbart få köras av tillståndshavarens personal.

Sveriges Åkeriföretag har under många år sett hur delar av åkerinäringen varit kraftigt ansatt av osund konkurrens och pekat på problem i delarna som rör utstationering och fel tillämpade kombitransporter, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.
– Sveriges Åkeriföretag har kommit med en rad förslag på lösningar som regeringen glädjande nog har tagit till sig i arbetet med lagförslaget. Den nya lagstiftningen är efterlängtad och i och med att regeringen samtidigt förbättrar och skapar en fokuserad kontrollorganisation hos Polisen och Transportstyrelsen, kommer den nya lagen att göra skillnad, avrundar han.

Förslagen går nu på remiss till den 29 oktober 2021.