ICAs första ellastbil tas i drift

ICA tar viktiga steg mot netto noll klimatpåverkan och fossilfria transporter när de den 31 augusti sätter in sin första eldrivna lastbil i trafik i Stockholmsområdet inom ramen för samarbetet med Volvo Lastvagnar. Ett steg mot att ha helt fossilfria transporter i storstadsregionerna 2025, inklusive hemleverans till kund.

Godstransporterna står idag för hälften av ICAs totala CO2-utsläpp. Senast 2030 ska alla ICAs transporter vara fossilfria och ICA som helhet ha netto noll klimatpåverkan.

ICA Sverige och Volvo Lastvagnars samarbete för ökad elektrifiering av vägtransporter inleddes i november 2020. ICA och Volvo Lastvagnar har till stor del gemensam syn på behovet av utveckling och satsning. ICA har en offensiv ambition gällande fossilfrihet, stort behov av effektivitet och kvalitet i transporter, påverkan på transportbranschen samt en ambition att driva utveckling och ligga i framkant.

I mars informerade ICA Sverige om köpet av den första helelektriska lastbilen av modellen Volvo FE Electric från Volvo Lastvagnar. Lastbilen som nu tas i drift kommer att användas för kyltransporter till ICA-butiker i Stockholmsområdet och förutom att vara fossilfri kommer den även bidra till kraftigt minskad bullernivå och betydligt mindre lokala luftföroreningar. Lastbilen har en räckvidd på cirka 12-15 mil, inräknat kylaggregatets extra förbrukning, och ska klara en dags leveranser utan laddning.

Den första elbilen kommer inom kort att följas av fler då ICA redan beställt ytterligare eldrivna lastbilar från Volvo som kommer att produceras under hösten för trafikstart i januari 2022 i Stockholm och Göteborg. ICA kommer att fortsätta elektrifieringen på olika platser i Sverige, och på olika sträckor för att både snabbt förbättra sin miljöpåverkan och skapa erfarenhet för en bredare utrullning.

ICA Sverige och Volvo Lastvagnar har lång erfarenhet av att arbeta för att minska miljöpåverkan från sina verksamheter. ICA Gruppen har som mål att koncernens svenska bolag ska ha helt fossilfria vägtransporter senast 2030, i storstadsregioner ska detta uppnås redan 2025. Målet ska uppnås genom att bland annat investera i ny teknik och undersöka hur initiativ för att öka nationell produktion av förnyelsebara drivmedel kan stöttas.

En viktig del av samarbetet mellan Volvo Lastvagnar och ICA Sverige handlar om eldrivna transportlösningar i Sverige, både för transporter inom städer och så småningom även för längre sträckor mellan städer. ICA Sverige och Volvo Lastvagnar ska tillsammans skapa förutsättningar för implementering av eldrivna lösningar, både med befintliga produkt och serviceerbjudanden och genom att tillsammans testa ny teknik. Båda företagen kommer tillsammans att fortsätta undersöka möjligheterna för ytterligare elektrifiering av transporterna inom ICA Sveriges logistiknätverk.