Klimatmål

Listar alla artiklar taggade med: Klimatmål

Högsta domstolen i Storbritannien kräver svar av regeringen om klimatmål

Brittiska åkerier hyllar Högsta domstolens beslut om att regeringen ska klargöra nettonollmålen. Även RHA välkomnar beslutet som innebär att regeringen måste förklara hur den ska nå sina mål för nettonollutsläpp. Och hur ser Sveriges väg mot samma mål ut?

Toyota och Hino utvecklar tung lastbil med bränsleceller

Tunga lastbilar körs ofta på landsvägar och motorvägar. Det ställer höga krav på såväl räckvidd som dragkapacitet och möjlighet att tanka snabbt. Av det skälet är fordon med bränslecellsteknik effektiva, eftersom de drivs med vätgas som har hög energitäthet.

Näringsministern besöker Scania

Fredagen den 8 juli besökte näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) Södertälje för ett verksamhetsbesök på Scania för att se arbetet med den gröna omställningen.

Elvägen – framtidens väg att ta?

Många bilar som rullar på våra vägar är eldrivna – och de blir fler. Att driva bilen på el är en viktig pusselbit i omställningen till ett fossilfritt samhälle, men den ställer höga krav på batteriteknik och smarta laddlösningar. En väg framåt kan vara elvägen, menar forskaren Mats Alaküla på Lunds Tekniska Högskola.

EU:s bilpolitik ger höga klimatutsläpp

EU-parlamentet ställde sig bakom EU-kommissionens förslag om att fasa ut bilar med förbränningsmotorer. Det är en felaktig politik som leder till onödigt höga koldioxidutsläpp i framtiden, menar Gustav Melin, vd för Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Scania och Einride driver på elektrifieringen av vägtransport med ny flotta om 110 lastbilar

De 110 lastbilarna är den hittills största ordern av tunga elektriska fordon för Scania i Europa, och är startpunkten för ett partnerskap med produktutveckling med Einride.

Scania sätter mål för minskade utsläpp i leverantörskedjan

Scania rapporterar redan resultat för de vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Targets) som mäter utsläppsminskningar både från egen verksamhet och från när fordonen används. Nu kompletteras de med mål för leverantörskedjan.

Fler än 100 Scania el-lastbilar till danska avfallsbolaget ARC

Scania kommer förse Amager resource center (ARC) med minst 78 helelektriska L-serie lastbilar, med möjlighet till leverans av ytterligare 23 lastbilar. Dessa ska användas till avfallshantering i Köpenhamnsområdet. De två första lastbilarna levererades redan i december 2021.

Utsläppen från vägtrafiken minskade trots ökad trafik

Utsläppen av växthusgaser från trafiken minskade med 0,3 procent förra året jämfört med 2020. Detta trots att trafiken ökade. Det visar preliminära beräkningar som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Trafikverket. Orsakerna är en ökad andel biodrivmedel, energieffektivisering och elektrifiering.

Gräddfiler för gröna lastbilar i Göteborgs hamn nu igång

Den 1 januari togs gräddfilerna i drift av Göteborgs hamns två största operatörer. Nu vill vi veta hur ni som kör upplever att Green Priority fungerar och påverkar satsningar som denna åkerierna i valet av fordon vid nyinvesteringar i fordonsflottan.