Världskarta. Världskarta.

Foria vill vara klimatneutrala 2035

Foria vill gemensamt med TRB Sverige vara klimatneutrala tio år före det nationella målet om klimatneutralitet år 2045. TRB Sveriges delägare har formulerat TRB Klimatprotokoll. Ett delmål är att nå 70-procents målet redan år 2026.

Bettina Hammargren är vd vid Foria och säger att transportbranschen är i en stor omställning och det är viktigt att tillsammans hitta lösningar. Samtidigt behöver samhället transporter. Kvalitet och funktionalitet måste upprätthållas under omställningen till fossilfrihet

Som ett första steg siktar Foria och de andra företagen i TRB på att reducera de fossila CO2-utsläppen med 70 procent redan till år 2026 jämfört med 2010. Det är betydligt snabbare än det nationella målet som är år 2030. Det slutgiltiga målet är att vara klimatneutrala redan år 2035. TRB:s delägarföretag tror att det i åkerinäringen behövs en snabbare omställning för att klara 1,5: gradersmålet.

Fredrik Landegren, vd och drivmedelsansvarig vid TRB Sverige.
– TRB:s delägarföretag har arbetat länge med miljöfrågor med ambitionen att alltid ligga i framkant i hållbarhetsfrågor. TRB Klimatprotokoll är ytterligare ett sätt att positionera sig som hållbara och ansvarstagande transportföretag, säger han.

Forias utsläpp har mellan åren 2010 och 2020 minskat med 27 procent. Minskningen är en effekt av reduktionspliktens införande. Den nuvarande fordonsparken är i princip helt dieseldriven med en inblandning av HVO.

För att nå det mål som nu är beslutat kommer stora åtgärder krävas inom såväl teknik och bränsle samt i logistikplanering. En viktig förändring inom logistik är att Foria genom förvärvet av Turebergs transport numer utgår från både norra och södra Stockholm. Det minskar transportavstånden avsevärt.

Vill du läsa TRB Klimatprotokoll, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-08-19 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Fossilfria Drivmedel Fria HVO Klimatneutral transporter TRB Klimatprotokoll