Vem som betalar sanktionsavgiften är för polisen egalt, under tiden klampas ekipaget utanför polishuset i Helsingborg.

ADR-kontroll blev otillåtet cabotage och klampning

Tisdagen den 27 februari strax efter klockan 10.00, tas ett lettiskt ekipage in på kontrollplats Långeberga i Helsingborg. Ekipaget utför en ADR-transport och en rutinkontroll av detta företas. När den utan anmärkning är klar, tar bilinspektör Oscar Davidson över ekipaget för att titta på frakthandlingarna. Innan dagen är slut, står ekipaget klampat.


När Davidson frågar föraren om den pågående transporten, säger föraren att han hämtat trailern i Trelleborgs hamn och är på väg till Höganäs, vilket indikerar att det kan röra sig om en inrikestransport.
– När jag tittar på frakthandlingen står det emellertid inget om att den är hämtad i Trelleborg, säger Oscar Davidsson.

Det tar en stund, men sedan kommer fler frakthandlingar fram, bland dem ett dokument på en inkommande internationell transport, men som så ofta är det brister i dokumentationen, konstaterar Oscar Davidson.

Föraren hävdar inte kombitrafik utan istället cabotagetransporter.
– Han sade att han gjort två cabotagetransporter, men när alla dokumenten hade kommit fram fanns det brister i dem också, säger Oscar Davidson.
Det går inte att hävda kombitransport. Den första cabotageresan var för lång för att kunna platsa som kombitransport, den andra klarade de 150 kilometerna fågelvägen, men bristerna i dokumentationen gjorde att det ändå inte kunnat bli kombitransporter, säger Davidson vidare.

Ärendet landar i ett misstänkt otillåtet cabotage och med det ska en sanktionsavgift om 40 000 kronor betalas. Föraren måste ringa sin chef och Davidson ger honom sitt telefonnummer. Snart ringer en man upp. Han presenterar sig inte ordentligt och är inte nöjd med situationen.
– Han hävdade att det verkligen inte var otillåtet cabotage eftersom det bara var två resor och att det måste vara någon ny form av tolkning av regelverket. Oavsett resorna så är det dokumentationen som är huvudproblemet. Det finns regler för vad som ska stå i dokumenten, säger Oscar Davidsson och pekar på att speditörerna vid det här laget borde veta vad som gäller.

Mannen hävdar då att det är en kombitransport
– Den första transporten han hävdade kombitrafik på, gick mellan Trelleborg och Stenungsund varför den inte ryms i kombidirektivet. Ovanpå det kunde inte dokumenten styrka kombitransport, säger Davidson.
Mannen lyfte även att de brukar använda svenska dragbilar, men att ingen med ADR-utbildning fanns tillgänglig.

Vem som betalar sanktionsavgiften är egalt för polisen, men det visar sig vara många inblandade i den aktuella transporten. Några pengar kommer inte samma dag.
– Vi tog med ekipaget till Helsingborgs polishus där det får stå klampat tills pengarna har kommit in, avrundar Oscar Davidson.

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-28 15:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotagetransport Klampning Kombitrafik Polis Sanktionsavgift Transport Transportfusket Transportstyrelsen