Bergheden kritisk till halkbekämpning i fråga till Eneroth

Sten Bergheden (M) skriver i en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), att medan vägförhållandena i Norge är betydligt bättre finns betydande problem vad gäller halka i Sverige, vilket skapar problem för de lastbilar och bilister som kör på våra vägar.


Problemet är att Trafikverkets halkbekämpning har ändrats till att man nu inte kör förrän det redan blivit halt. Tidigare körde man innan det blev halt för att med detta undvika att det skulle bli halt, menar Bergheden.

Dessutom har man haft för lite salt i vattenlösningen, vilket gjort att det fryser om, i stället för att verkligen halkbekämpa. För lite salt med för dålig kvalitet i kombination av senare halkbekämpning gör att situationen på våra vägar är helt oacceptabel. Hala vägar är ett hot mot transporterna, men framför allt är det ett mycket stort hot mot trafiksäkerheten, skriver Sten Bergheden.

Att Sverige, som är ett land med mycket vägtransporter och vägar med vinterväglag, ska ha en så dålig halkbekämpning är långt ifrån acceptabelt, anser Bergheden som avslutar med att fråga Tomas Eneroth vad han avser att göra åt problemet med den dåliga halkbekämpningen i Sverige?

Senast den 27 januari måste infrastrukturministern svara.

I ett mejl till tidningen Proffs förklarar Sten Bergheden att Sveriges regering måste sluta med att skära ned på underhållet och halkbekämpningen på våra vägar.
– Det hotar trafiksäkerheten och riskerar att resultera i mycket svåra olyckor.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-18 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Halkbekämpning Moderaterna Skriftlig fråga Socialdemokraterna Sten Bergheden Tomas Eneroth