Nästa vecka är ödesvecka för mobilitetspaketet. Vinna - eller börja om från början.

Johan Danielsson (S) om mobilitetspaketet:

Motståndarna skyddar sina stora åkeriföretag – inte arbetstagarna

Nästa vecka röstar hela EU-parlamentet om mobilitetspaketet. För att det ska falla, måste motståndarna ha absolut majoritet, men det tror inte våra EU-parlamentariker de kommer att kunna få. Mobilitetspaketet innehåller stora förbättringar även om Sverige inte fick med allt man ville ha. Se webbkonferensen här.

Idag hölls en webbkonferens, en briefing, inför den sista omröstningen av mobilitetspaketet nästa vecka. EU-parlamentarikerna Johan Danielsson (S) och Jakop Dalunde (MP), fanns på plats för att berätta och svara på frågor. Moderator var Tiia Mustonen, mediachef på Europaparlamentets kontor i Stockholm. Det finns hopp nu även efter motståndarnas senaste attack.

Det handlar om tre lagförslag varav ett direktiv och två förordningar. Skillnaden på dessa två finner du här. Sist i texten finner du en videolänk till hela konferensen. Vi lyfter här något av allt det nya som det ska röstas om.

Utstationeringsavtalet ska gälla från dag ett och EU ska ta fram ett kommunikationsverktyg som ska underlätta för företagen att skicka in sina utstationeringsdeklarationer. Bilaterala transporter undantas från detta avtal, men får endast stanna för lossning eller lastning maximalt två gånger under hela resan. För att motverka bland annat brevlådeföretag, ska fordonet var åttonde vecka återvända till registreringslandet.

Cabotagets tre transporter inom 7 dygn ändras inte, men en ”cooling off-period” på fyra dagar innan samma fordon får återvända till samma land, införs. Även lätta nyttofordon från 2,5 ton i internationell trafik omfattas.

Direktivet måste införlivas i svensk lagstiftning inom 18 månader efter det trätt ikraft.

När det gäller kör– och vilotiderna blev det en mindre uppluckring av den ordinarie veckovilan vilket innebär att man i praktiken kan skjuta på den till tredje veckan. Förarna måste var fjärde vecka hålla veckovilan antingen hemma eller där fordonet är registrerat. Då den inte får tas i hytten och om föraren inte är hemma, ska företaget stå för boendekostnaden.

Reglerna för kör– och vilotider ska införas 20 dagar efter att det tillkännagivits i EU:s tidning.

Den kommande smarta färdskrivaren omfattar även nyttofordon från 2,5 ton som utför internationella transporter. Införandet av de smarta färdskrivarna kommer att få en särskild tidsfrist som meddelas senare.

Jakop Dalunde (MP), säger att det är mycket billigare att skicka gods på lastbil än med tåg och en aspekt är att tågpersonal har betydligt bättre socialt skydd och reglerade arbetstider.
– Vi vill inte jämna ut detta med att sänka standarden för tåget utan istället höja standarden för lastbilschaufförerna. Minskas utnyttjandet av förare, minskar skillnaden mellan tåg och lastbil också, säger han.

Johan Danielsson (S), ser mobilitetspaketet som en gigantisk seger för den svenska arbetarrörelsen.
– Bilar som permanent befinner sig i Sverige, ska registreras i Sverige och skatt ska betalas här. Det handlar om hur svensk inrikestrafik ska bedrivas. Det ska vara svenska löner och villkor som är kärnan. Enda undantaget som kvarstår, blir cabotagetrafiken, men även under cabotagetrafik ska svenska kollektivavtalsnivån gälla, säger han.
Åtstramningen av utstationeringsdirektivet bidrar till en förbättring även av cabotagetrafiken.

Johan Danielsson tar upp Cabotagestudien som visat hur grundintentionen med cabotagetrafik, att hjälpa internationell trafik att inte behöva köra tom hem, helt har kullkastats idag.
– Missbruket har ändrat hela affärsidén, säger han.

Arbetet med kontrollapparaten som behövs när det nya ska implementeras, känner han sig trygg med att regeringen kommer att påbörja direkt. Det behövs en tillräckligt stor kontrollapparat nationellt och ett fungerande myndighetssamarbete. Där behöver vi göra mer saker i Sverige, anser han.
– Danmark beslutade nyligen att fördubbla kontrollresurserna – vi måste göra något liknande. De skärpte också straff- och sanktionsavgifter och det är det tredje benet vi behöver. Vi måste vända den ekonomiska logiken där ett stopp med böter som du betalar och kör vidare, inte längre är lönsam. Det måste kosta så pass mycket att när du åker dit, spricker affärsmodellen. Vi måste ta tillräckligt många och det måsta vara tillräckligt dyrt för att ändra den ekonomiska kalkylen dessa företag förhåller sig till överlag, säger han.

Med de nya reglerna riskerar företaget att förlora tillståndet att bedriva internationell trafik i Europa om de bryter mot cabotagereglerna.
– Den möjligheten fanns inte tidigare. Ett kraftfullt incitament, säger han.

Något Johan Danielsson ser som svårare, är kontrollen av att rätt löner faktiskt betalas ut sedan.
– En del myndigheter i andra länder i Europa är inte alls samarbetsvilliga. Så i praktiken fungerar inte det just nu, men arbetet pågår, säger han.

Polen utfärdar cirka 100 000 förartillstånd varje år till tredjelandsförare och sedan sitter åkeriföretag och täljer guld med kniv, säger han. Men det är människor som utnyttjas.
– Det är dessa intressen protesterande medlemsländer vill skydda. De där ”krokodiltårarna” har man blivit lite trött på. Det här är exploatering av människor, säger Johan Danielsson.

Vill du se hela konferensen, är det här du hittar den. Vill du endast se det som rör vägtransporter, gör du det från 0-24.25 och sedan från 36.30 med frågestunden.