Kommer det att bära - eller brista vid sista omröstningen? Slitningarna mellan blocken är uppenbar.

En sista attack mot mobilitetspaketet – eller kommer det fler?

Idag går tidsfristen ut för att lämna in ändringar av mobilitetspaketets innehåll inför röstningen nästa vecka. Det gav de nio motståndarländerna en sista chans att försöka beveka lagstiftarna. En chans de greppade. Inte heller döljer de sin avsikt att vända sig till EU:s domstol om de nu inte får gehör.

Utrikes- och transportministrarna från Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Cypern och Malta skickade ett brev till ledamöterna med en uppmaning att ”noggrant överväga de föreslagna marknadsbegränsande åtgärderna” i texten.

Särskilt lyfter de texten som rör att fordonet var åttonde vecka ska återvända till etableringslandet – det största hornet i motståndarnas sida. Ministrarna vill att parlamentsledamöterna ska avvisa den bestämmelsen och vädjade till parlamentsledamöternas ”respekt för bästa lagstiftningspraxis och villighet att bidra till konkurrenskraften för EU: s inre marknad, med andra ord att införa Green Deal och välbefinnandet för de familjer som är beroende av transportsektorn.”

Brevet ministrarna skickade, kan du läsa i sin helhet här.

Om motståndarnas önskemål ännu en gång lämnas utan gehör, har de inte hymlat med att de avser vända sig till EU:s domstol för att där ifrågasätta texten igen vid behov.

Om artikeln

Publicerad: 2020-07-01 12:09
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Mobilitetspaketet Östeuropa Plenum