Det lettiska ekipagets körningar rymdes inte inom kombidirektivet. Foto: Ylva Frohm

Företagare misstänks för brott mot yrkestrafiklagen

Måndagen den 27 april var det full aktivitet på kontrollplats Karleby utanför Västerås. Det blev bilinspektör Roger Ogemar i yrkestrafikgruppen i Västmanland som tillsammans med en kollega inledde dagen med att stoppa ett lettiskt trailerekipage.

Det dröjde inte länge förrän det stod klart att ekipaget inte hade haft någon inkommande internationell transport. Trots det hade ekipaget körts i konstant nationell trafik under en tvåveckorsperiod.

Företaget försökte hävda kombitransport, men dokumenten var bristfälligt ifyllda och sträckorna för långa. Det blev ett otillåtet cabotage och sanktionsavgiften på 40 000 kronor betalades kort efteråt.

Senare under dagen togs en svenskregistrerad lätt lastbil in för kontroll. Föraren kom från Georgien och uppvisade ett georgiskt körkort. Lasten bestod av flyttgods på väg till Stockholm. Bredvid föraren satt fordonsägaren som även äger företaget.

Fordonet fick väga 3 500 kilo, men vägde in på 4 700 kilo vilket blev en överlast på 142 procent. Fordonet blev klampat, förarens körkort omhändertogs och det blev böter om 4 000 kronor. Ägaren till företaget misstänks nu för brott mot yrkestrafiklagen då han tillåtit en chaufför som saknade EU-körkort att framföra fordonet yrkesmässigt i Sverige.

Efter korrigering av vikten, fick fordonet fortsätta sin färd.

Ägaren till fordonet misstänks för brott mot yrkestrafiklagen. Foto: Ylva Frohm
Ägaren till fordonet misstänks för brott mot yrkestrafiklagen. Foto: Ylva Frohm