Postnord kallas till Näringsdepartementet efter upprepade olagliga transporter

Strax före jul kunde Proffs avslöja att Malmöbaserade Alguns Åkeri avslöjats med att ha använt sig av förare som körde med dubbla förarkort. Ett åkeri som frekvent anlitas av Postnord. Den 13 februari i år är det dags för ytterligare ett avslöjande som involverar det statligt ägda post- och logistikföretaget. Då stoppas en rumänsk dragbil med en svenskregistrerad Postnordtrailer av trafikpolisen i Helsingborg. Snart kunde polisen konstatera att det rörde sig om en otillåten cabotagetransport. Sanktionsavgiften betalades och här kunde historien ha slutat samt gått obemärkt förbi. Om det inte vore för en lastbilstidning som envist håller ögonen på transportfusket – och en minst lika outtröttlig riksdagsledamot som gång på gång ställer ansvariga ministrar mot väggen i sin kamp för en schystare tillvaro i vägtransportbranschen.

Proffs kunde strax före jul avslöja att Malmöbaserade Alguns Åkeri använde sig av chaufförer som körde med dubbla förarkort. Något som kom att kosta åkeriet över en miljon kronor i sanktionsavgifter. En av Alguns större uppdragsgivare är Postnord.

Ett par månader senare, den 13 februari i år, hade trafikpolisen i Helsingborg etablerat en trafikkontroll på E4 vid Flåssmyr strax söder om Markaryd. Fokus låg på att kontrollera inrikes transporter med utländska fordon i en fortbildning i ämnet ”regler om nationella och internationella transporter”.

Trafikpoliser och bilinspektörer från Växjö arbetade under två dagar tillsammans med Helsingborgsgruppen när ett ekipage bestående av en rumänsk dragbil och en svenskregistrerad Postnordtrailer vinkas in på kontrollplatsen.

Chauffören berättar utan omsvep att han kommit till Sverige från Tyskland med halvfull trailer. Han hade fått order om att köra till Postnords terminal i Malmö där ytterligare gods fylldes på innan ekipaget påbörjade sin resa norrut.


Transportstyrelsens tolkning
är glasklar. Så får man inte göra.
– Den internationella transporten måste vara helt avslutad innan man får utföra cabotagetransporter, förklarade trafikpolis Lars-Göran Samuelsson för Proffs – som var på plats vid kontrolltillfället.

Om det inte vore för att tidningen Proffs skrev om ärendena, hade historien sannolikt slutat med att böter och sanktionsavgifter betalats. Ingen hade fått veta något – och affärerna hade rullat på som vanligt.

Riksdagsledamoten Thomas Morell (SD) har följt våra artiklar, vilket har resulterat i interpellationer till näringsminister Ibrahim Baylan (S). Och idag var det dags för interpellationsdebatt i riksdagen.

Ibrahim Baylan förklarar att han utgår ifrån att bolag med statligt ägande följer lagar och regler. Därutöver ska bolag med statligt ägande agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende, säger han i debatten.

Baylan tillägger att staten, som förvaltare av en av Sveriges största bolagsportföljer ska agera med gott exempel.
– Med detta sagt så noterar jag att det rapporteras om otillåten cabotagetrafik, något som jag ser mycket allvarligt på. Näringsdepartementet har därför kallat Postnords ledning till ett särskilt möte om vilka åtgärder som vidtas vad gäller ordning och reda i leverantörskedjan, säger, berättar Ibrahim Baylan.

Här kan du se interpellationsdebatten!

Läs mer om ”Alguns-affären” här!