Postnords transportverksamhet fortsatt på tapeten i riksdagen

Den 15 januari ställde Thomas Morell (SD) via en interpellation en fråga till näringsminister Ibrahim Baylan (S). Frågan tog avstamp i ”Alguns-affären” där tidningen Proffs kunde avslöja att tre av åkeriets förare, vid tre olika tillfällen, avslöjades med att köra med dubbla förarkort. Efter ännu ett avslöjande i Proffs om olaglig trafik, ställer Thomas Morell återigen frågor om Postnords verksamhet.

Postnord är en av Alguns Åkeris större uppdragsgivare och Morell förklarar i sin nu inlämnade interpellation att man den 6 februari debatterade i kammaren just förhållandet kring Postnord och bolagets nyttjande av oseriösa transportföretag.

”Det man förväntar sig ska ska ske efter en sådan debatt är att någon form av ordning och reda ska infinna sig hos statligt ägda bolag.”, skriver Thomas Morell.

Morell förklarar att Baylan, i den efterföljande interpellationsdebatten, sagt att han ”utgår från att bolag med statligt ägande följer lagar och regler och att bolag med statligt ägande ska enligt statens ägarpolicy agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende.
Vidare sa statsrådet att regeringen har haft en dialog med Postnord om utmaningarna i leverantörskedjan och vikten av att bolaget säkerställer ordning och reda samt schysta villkor hos alla sina leverantörer.”.


Thomas Morell fortsätter
med att ta upp ytterligare en artikel i tidningen Proffs:
”Torsdagen den 13 februari stoppas en estnisk dragbil av trafikpolisen i Skåne. Dragbilen har en av Postnords trailers tillkopplad och resultatet av kontrollen innebär att transporten rapporteras för otillåten cabotagetrafik.”.

Morell konstaterar att Postnord, ”ganska precis en månad efter det att jag skickat in frågan till statsrådet och en vecka efter interpellationsdebatten nyttjar alltså ett av de bolag som staten äger oseriös transportverksamhet.”.

Thomas Morells fråga till näringsminister Ibrahim Baylan:
– Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att statliga bolag upphandlar transporter som följer gällande regelverk?

Senast den 10 mars måste Baylan ha besvarat Morells frågor.

Läs mer om ”Alguns-affären” här!