Tunga speditörer har avbrutit samarbetet med Alguns

Speditörer som använder Alguns Åkeri AB:s tjänster har reagerat på händelserna med de tre ”skandalfordonen” som ledde till att åkeriet idag riskerar 1,5 miljoner i sanktionsavgifter. Två speditörer har valt att helt avbryta samarbetet med åkeriet och ytterligare en stoppar användandet tills utredningen är klar.

På tre dagar kontrollerade polisen i olika regioner tre fordon med anknytning till Alguns Åkeri AB. Det påvisades omfattande fusk med förarkort och kör- och vilotider. Nu riskerar företaget drygt 1,5 miljoner i sanktionsavgifter. Utredning pågår.

För några år sedan fick tidningen Proffs detaljerade tips om Alguns Åkeri och missförhållanden av den art som nu uppdagats. Men eftersom vi inte fick konkreta bevis för att tipsen stämde, kunde vi inte heller publicera någon artikel. Efter polisens avslöjanden, ändrades de redaktionella förutsättningarna.

Vi har gett några speditörer som använder åkeriets tjänster möjlighet att reagera på det inträffade. Alla ser allvarligt på det och tar avstånd från det. Hur kunde åkeriet inte veta?

DHL Freight ser mycket allvarligt på överträdelserna som är helt emot deras policy och de avtal de har med sina transportörer. Dagen efter vår artikel startade de en dialog med åkeriet för att få en helhetsbild. Medan de inväntar resultatet av utredningen, går de igenom åkeriets rutiner, men kommer att fortsätta använda deras tjänster.

DB Schenker kommer inte att använda åkeriet under tiden utredningen pågår. De kände till att åkeriet använder bemanningsföretag, men har inte haft någon anledning att misstänka att de inte följer lagar och regler vilket hade lett till avbrutet samarbete.
– Vi är oerhört besvikna när vi ser att lagar och förordningar inte följs eftersom det handlar om chaufförernas arbetsplats. Brott mot kör- och vilotiderna riskerar både chaufförernas och andra oskyldiga människors liv, säger DB Schenker och tar kraftfullt avstånd från sådant beteende.


Postnord sade att de endast använder Alguns Åkeri AB som inte ska använda sig av andra bolag i sin koncern eller underleverantörer/bemanningsföretag för transporterna. De aktuella chaufförerna kunde därför inte ha kört deras transporter och skulle heller aldrig bli aktuella.
– Vi har ändå begärt en förklaring och en handlingsplan för hur Alguns ska se till att något sådant inte kan hända igen inom koncernen, säger de.
De har fått en handlingsplan av Alguns Åkeri som ska förbättra sina kontrollmekanismer.

Kort efter deras svar till oss, stoppade polisen två ekipage med Postnords enheter med just den ”omöjliga” kombinationen.
– Händelsen den 22 december berodde enligt vår information på en felregistrering, säger Postnord.

Proffs påminner dem om att det var två olika ekipage i två olika regioner som stoppades. Våra andra frågor har inte fått svar än.

Vos Logistics har samarbetat med Alguns Åkeri i många år inte minst för inrikestransporter med Vos enheter. Det finns bra argument för att använda inhemska transportörer vilket ger flexibilitet och möjlighet till snabb respons till kunderna, berättar Henk-Jan van der Molen, Commercial Director international transport på Vos Logistics.


Vos Logistics använder inhemska transportörer
i ett antal länder vilket gör att de kan följa cabotagereglerna. Det enda sättet att bedriva verksamhet är att göra det rätt på alla nivåer och det är vi stolta över att göra, säger han vidare. Att välja Alguns Åkeri, ett flerfaldigt prisbelönat åkeri, vad kunde gå fel?

De avbröt för två veckor sedan samarbetet med Alguns Åkeri.
– Vi har talat med Alguns ledning samt svenska myndigheter och analysen av detta ger vid handen att man inte kan vara säker på att det som skett var tillfälligheter och inte kommer att ske igen, säger Henk-Jan van der Molen. Av den anledningen har vi beslutat att använda oss av en annan transportlösning och därmed avslutat vårt samarbete med Alguns Åkeri. Vi kan inte och vill inte bli förknippade med en samarbetspartner med bevisade eller ens misstänkta försumligheter av den här arten, avrundar Henk-Jan van der Molen.
Vos Logistics planeringsteam arbetade hårt för att snabbt få fram andra alternativ utan att störa kunderna och man har lyckats.

Ewals Cargo Care har också avbrutit samarbetet med Alguns Åkeri. De förväntar sig att deras underleverantörer ska följa lagar och regler.
– Vi har talat med åkeriet och de har inte lyckats övertyga oss om att anklagelserna är felaktiga och vi kunde inte känna förtroende för att detta inte skulle upprepas. Därför valde vi att förra veckan avsluta samarbetet med dem, säger Mark van Willick, Manager Purchase.
Sista körningen för Ewals gjordes förra veckan och nu ska två trailers skyndsamt hämtas från åkeriets område."Vi kan inte och vill inte bli förknippade med en samarbetspartner med bevisade eller ens misstänkta försumligheter av den här arten". Foto: Vos Logistics