Polen tar in allt fler chaufförer från tredjeland

Giltiga förartillstånd upp 47 % förra året

Under 2017 utfärdade de polska myndigheterna rekordmånga förartillstånd, 65 192 stycken närmare bestämt. Under 2018 tangerade man sitt eget rekord då man öppnade upp för ännu fler tredjelandsmedborgare att köra internationella transporter inom EU.

Allt sedan Proffs i höstas (främst i den tryckta tidningen) berättade om de polska myndigheternas frikostiga utfärdande av förartillstånd har politiker agerat i försök att förmå EU att se över situationen. Bland annat skickade Europaparlamentariker Peter Lundgren (SD) en rad frågor till Violeta Bulc, EU-kommissionären med ansvar för transportfrågorna i EU.

Dessvärre var svaret som Lundgren fick allt annat än uttömmande. Bulc förklarar att hon är ”medveten om antalet tillstånd” för att i samma mening tillägga att ökningen ”hänger samman med bristen på förare i EU”.

Uppenbarligen har bristen på förare i Polen förvärrats under det gångna året. EU:s officiella statistik är ännu inte färdig men när Proffs kontaktar den polska transportmyndigheten, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, berättar de att man under 2018 har utfärdat 72 390 förartillstånd. Motsvarande siffra för 2017 var 65 192 tillstånd. En ökning om cirka 11 procent i fjol, alltså.

Vidare berättar myndigheten att det den 31 december 2018 fanns 67 891 giltiga förartillstånd i omlopp. Ett år tidigare låg den siffran på 46 138. En ökning som motsvarar drygt 47 procent.


Peter Lundgren blir minst
sagt bekymrad när han hör om förra årets siffror.
– Att det bara ökar är djupt oroväckande, att ett land utan att ifrågasättas kan dela ut tillstånd på detta vis är oacceptabelt, säger han.

Hur ska du gå vidare?
– Mot bakgrund av de nya siffrorna och det jag nyss nämnde kommer jag att författa en ny frågeställning till kommissionen. Det går inte att släppa taget i denna frågan nu. Förra svaret blev ju ett ickesvar i det stora hela så jag ska försöka att rikta frågorna mer specifikt denna gången och hoppas på ett bättre svar såklart också, säger Peter Lundgren.

Europaparlamentariker Marita Ulvskog (S) förklarar att man på EU-nivå kommit överens om gemensamma regler för vad som krävs för att utfärda förartillstånd till förare från tredjeland.
– Om dessa regler inte följs lika strikt av alla EU:s medlemsländer är det ett problem och något som vi måste gå vidare med, säger hon till Proffs.

Ulvskog menar att det är EU-kommissionens ansvar att granska medlemsländerna och agera om de inte följer de regler som man har enats om.
– Men för mig som Europaparlamentariker är det också viktigt att få den här informationen. Tyvärr är Polen ett land som bryter mot flera av EU:s gemensamma regler, till och med de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter. Vi svenska socialdemokrater är därför mycket kritiska till den polska regeringens agerande i flera frågor, vilket vi alltid är tydliga med, tillägger Marita Ulvskog.

Fotnot
Ett förartillstånd är en handling som en tredjelandsförare behöver för att som anställd i ett EU-lands åkeri få lov att köra internationell trafik i EU. I praktiken ger det en förare från tredjeland, till exempel från Ukraina eller Vitryssland, möjlighet att köra internationella transporter för ett åkeri baserat i ett EU-medlemsland.

Foto: Göran Rosengren, arkiv (fotomontage)

Läs även:

Osund ”chaufförsimport” riskerar slå ut åkerierna i EU

 

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-08 16:09
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Förartillstånd FTEU Polen Schysta villkor Transportfusket