Under förmiddagen lämnade Peter Lundgren (SD) in skriftliga frågor, rörande bl.a. Polens frikostiga utfärdande av förartillstånd, till kommissionen. Under förmiddagen lämnade Peter Lundgren (SD) in skriftliga frågor, rörande bl.a. Polens frikostiga utfärdande av förartillstånd, till kommissionen.

Lundgren kräver svar av kommissionen om polska förartillstånd

EU-parlamentarikern Peter Lundgren (SD) är en av de politiker som har upprörts av uppgifterna om vissa medlemsstaters frikostiga utfärdande av förartillstånd. Det är främst de polska myndigheternas hantering av tillstånden som väcker frågor menar Lundgren, som anser att frågan är väldigt viktig för att stävja till exempel social dumpning i vägtransportbranschen.
Peter Lundgren. Foto: Göran Rosengren
Peter Lundgren. Foto: Göran Rosengren

Peter Lundgren lämnade därför under tisdagsmorgonen in skriftliga frågor till EU-kommissionens vägtransportenhet. Lundgren vill i den första frågan ta reda på om kommissionen är medveten om den oproportionerliga ökningen vad gäller antalet utfärdade förartillstånd i främst Polen, men även av andra medlemsländers myndigheter. Polen stod förra året för drygt 60 procent (65 192) av samtliga utfärdade förartillstånd i EU under 2017 (totalt 108 233).

Vidare vill han veta hur man från EU:s sida jobbar för att säkerställa att medlemsstaternas myndigheter gör de kontroller som krävs när ett tillstånd ska utfärdas.
– EU måste naturligtvis se till så att de utfärdande myndigheterna gör de bakgrundskontroller och annat som åligger dem, förklarar Peter Lundgren.

Den sista frågan handlar om vilka åtgärder kommissionen har vidtagit för att undvika missbruk av möjligheten att kunna utfärda förartillstånd.
– Det är viktigt att kolla upp om förartillstånden har missbrukats, men lika viktigt är det att förhindra missbruk i framtiden, understryker Lundgren.

– Det står ju bortom allt tvivel att det är Polen som översvämmar marknaden med billiga chaufförer genom att utfärda förartillstånd i den här omfattningen. Då förväntar jag mig också att kommissionen kommer att ta itu med det här.

Hur lång tid tar det att få svar från kommissionen? Det finns inte något rakt svar på det.
– Vi får nog räkna med åtminstone fem veckor, det är min gissning, förklarar Peter Lundgren.


Nu när du har skickat frågorna
till kommissionen, kommer du nu att luta dig tillbaka och vänta på svaren?
– Absolut inte! Jag kommer inte att släppa det här bara för att jag har skickat in en frågeställning. Jag ska bland annat kontakta mina politikerkollegor och diskutera saken för att komma fram till hur vi kan gå vidare med ärendet.

Peter Lundgrens förhoppning är att han och hans kollegor kommer att få till stånd en hearing, där de polska myndigheterna ska ställas till svars inför kommissionen.
– TRAN-kommittén kallar då de ansvariga för de polska myndigheterna till en utfrågning i parlamentet. Där ska ju då kommissionspersonal och helst EU-kommissionären Violeta Bulc, som är ansvarig för transportfrågor, vara närvarande.

Proffs bevakar kommissionens svar.

Grafen visar tydligt hur utvecklingen varit vad gäller utfärdande av förartillstånd i EU. De röda blocken avser Polen.
Grafen visar tydligt hur utvecklingen varit vad gäller utfärdande av förartillstånd i EU. De röda blocken avser Polen.

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-11 14:09
Kategori: Nyheter
Taggar: Bryssel ECR-grupen EU Förartillstånd FTEU Peter Lundgren Polen Schysta villkor SD Transportfusket