Lundgren om kommissionärens svar gällande förartillstånd: ”Man tar sig för pannan”

Under 2017 fick 108 233 förare från länder utanför EU förartillstånd utfärdade i något av unionens medlemsländer. Därefter kan dessa helt lagligt ta anställning i ett åkeri med bas i EU för att köra internationell godstrafik här. Hela 60 procent av de utfärdade förartillstånden hade polsk myndighetsstämpel, vilket upprörde flertalet politiker, däribland sverigedemokraten och tillika EU-parlamentarikern Peter Lundgren. Han skickade omgående frågor till EU-kommissionären Violeta Bulc – och nu har Lundgren fått svar. Eller åtminstone ett brev från Bulc.
Violeta Bulc.
Violeta Bulc.

Som Proffs tidigare har rapporterat, utfärdas många förartillstånd i EU:s medlemsländer. År 2012 utfärdades drygt 28 000 tillstånd, under 2017 hade den siffran stigit till 108 233. Enbart Polen utfärdade år 2017 hela 65 192 förartillstånd vilket motsvarar 60 procent av det totala antalet.

Ett förartillstånd är en handling som en tredjelandsförare behöver för att som anställd i ett EU-lands åkeri få lov att köra internationell trafik i EU. I praktiken ger det en förare från tredjeland, till exempel från Ukraina eller Vitryssland, möjlighet att köra internationella transporter för ett åkeri baserat i ett EU-medlemsland.

Avslöjandet fick många politiker att reagera. Ingen som Proffs talade med kände till omfattningen. Peter Lundgren (SD) sitter i EU-parlamentet och han inte bara reagerade, han agerade.
– Jag skickade skriftliga frågor till Violeta Bulc, EU-kommisionären med ansvar för transportfrågorna i EU. Jag ville veta om man är medveten om den oproportionerliga ökningen av förartillstånd som utfärdas i medlemsstater och då främst i Polen.

Lundgren ville även veta vilken typ av kontroller EU har vidtagit för att kontrollera överensstämmelsen mellan detta stora antal förartillstånd och EU-lagstiftningen.
– Likaså frågade jag om vilka åtgärder som har vidtagits för att undvika missbruk vid utfärdandet av förartillstånd och förhindra en sådan situation i framtiden, förklarar han.

Nu har Peter Lundgren fått Violeta Bulcs svar. Eller åtminstone har han fått ett brev från henne.
– Hon besvarar egentligen endast den första frågan. Hon menar att man har noterat ökningen av utfärdade tillstånd.

Proffs har fått läsa brevet och utöver att Bulc säger sig vara medveten om antalet tillstånd, skriver hon i samma mening att ökningen ”hänger samman med bristen på förare i EU”.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]


Därefter kommer hon in på
mobilitetspaketet, som ju i praktiken inte vidrör frågan om förartillstånd.
– Det man föreslår i mobilitetspaketet åtgärdar inte problemen med förartillstånden. Om de polska tillstånden utfärdas i enlighet med gällande regler bör den myndigheten som hanterar detta ha cirka 90 anställda som bara sysslar med den uppgiften. Och det är en fråga jag personligen vill ha svar på och som kommissionen definitivt också borde kräva ett rakt och tydligt svar på från Polen, menar Peter Lundgren.

Han ser det som självklart att när det handlar om ett rent missbruk av möjligheten att kunna hämta chaufförer från tredjeland, måste länder som sticker ut ställas till svars.
– Det är ställt utom allt tvivel att det är Polen som i mångt och mycket ligger bakom den sociala dumpingen genom att utfärda ett horribelt stort antal tillstånd till förare som sedan trafikerar andra länder än just Polen. Kommissionen måste därför också kunna vidta åtgärder för att stävja detta missbruk, förklarar Lundgren.

I Violeta Bulcs svar står bland annat att ”Medlemsländerna får bara utfärda förartillstånd till företag som har ett giltigt gemenskapstillstånd och som lagligen anställer eller använder förare från länder utanför EU i enlighet med anställningsvillkoren i medlemslandet”. Hon nämner inget om yrkeskompetens, varför tror du att hon har utelämnat det?
– Jag tror att hon medvetet utelämnar detta då hon inte vill stöta sig med Polen, samt att det är ett faktum att det fuskas något otroligt med just kompetensutbildningen i dessa länder vilket rapporterats återkommande om i olika medier.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]


Peter Lundgren berättar att det
under YKB-utbildningar har förekommit öppet fusk.
– Man har i många fall stått och läst upp svaren för att deltagarna ska klara proven. Det är under all kritik hur man accepterar att transportbranschen förvandlas till rena vilda västern där fusk inte beivras. Samtidigt ställer man sig undrande över hur vi ska lösa chaufförsbristen. Vem fan, rent ut sagt, vill söka sig till en bransch som plågas svårt av fuskandet? Hur ska man kunna övertyga ungdomar om att detta är ett yrke värt att satsa på? Man tar sig för pannan, ryter Peter Lundgren.

Han ska nu fundera på hur han ska gå vidare med frågan.
– Jag ska definitivt agera för att Polen åtminstone ska förklara sig inför kommissionen och parlamentet samt bevisa att alla dessa tillstånd utfärdas enligt de EU-krav som finns på kontroller av förartillstånden, avrundar Peter Lundgren.

Läs även:

Osund ”Chaufförsimport” riskerar slå ut åkerierna i EU
Polska förartillstånd upp 40 procent – på 11 månader

Peter Lundgren.
Peter Lundgren.

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-23 15:49
Kategori: Nyheter
Taggar: EU EU-kommissionen Förartillstånd FTEU Peter Lundgren Polen Transportfrågor Violeta Bulc