Polska förartillstånd upp 40 procent – på 11 månader

Svårigheterna med att få folk att söka sig till jobbet som yrkesförare är påtagligt inte endast i Sverige. I hela Europa, faktiskt på de allra flesta håll globalt, har man samma problem. I Polen verkar man ha löst problemet, åtminstone delvis, genom att bjuda in tredjelandsmedborgare som vill köra lastbil i Europa. Vid förra årets slut fanns 46 138 giltiga, polska tillstånd i omlopp. I början av november var siffran 65 337 vilket motsvarar en drygt 40-procentig ökning hittills i år.

Chaufförsbrist är inget isolerat problem i Sverige. Faktum är att man globalt har likartade bekymmer med att locka folk att utbilda sig till yrkeschaufförer.
I Sverige måste vi hitta cirka 50 000 nya förare inom en tioårsperiod. I Tyskland kommer två tredjedelar av landets yrkesförare att genom ”naturliga avgångar”, pensionering, försvinna från arbetsmarknaden inom 15 år.

I Spanien är läget ännu värre. Där är hela 72 procent av yrkeschaufförerna 50 år eller äldre.

Värst är läget troligtvis i Polen. Där saknar man idag omkring 100 000 förare, vilket kanske kan vara en anledning till att man hämtar chaufförer i stor omfattning från tredjeland. Den siste december 2017 fanns 46 138 giltiga förartillstånd som utfärdats i Polen i omlopp, man hade under året utfärdat hela 65 192 tillstånd.


Ett förartillstånd är en
handling som en tredjelandsförare behöver för att som anställd i ett EU-lands åkeri få lov att köra internationell trafik i EU.

Proffs har kontrollerat med den ansvariga, polska myndigheten Główny Inspektorat Transportu Drogowego, GITD, hur siffrorna ser ut i år. Svaret vi får från Adam Polej på GITD pekar på en kraftig ökning. Den 7 november fanns 65 337 giltiga tillstånd i omlopp, en ökning motsvarande drygt 40 procent sedan nyåret.

Vi på Proffs har vid vårt senaste besök i EU-parlamentet redogjort för vad vi har kommit fram till under vårt journalistiska arbete med artiklarna i ämnet ”förartillstånd”. Intresset från samtliga politiker, från flera olika nationer, har varit stort och vårt intryck är att man ganska snart kommer att lyfta frågan i EU.

Fotnot
År 2012 fick 28 059 tredjelandsmedborgare förartillstånd i EU. 5 353 av dessa utfärdades i Polen. År 2017 utfärdades totalt 108 233 tillstånd, varav Polen stod för 65 192.

Läs även:

Osund ”chaufförsimport” riskerar slå ut åkerierna i EU

 

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-08 16:17
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Förartillstånd FTEU Schysta villkor Transportfusket