Trafikpolis Richard Karlsson kontrollerar ett polskt ekipage. I det här fallet var det en polsk medborgare som satt bakom ratten och allt visade sig vara helt i sin ordning.

65 192 fick förartillstånd i Polen förra året

Social dumpning och misär i spåren av omfattande ”chaufförsimport” från tredjeland?

Genom att anställa förare från till exempel Ukraina och Vitryssland för att köra i internationell EU-trafik, löser man möjligtvis den akuta förarbristen i EU. Men hur stor koll har medlemsländernas myndigheter på att förarna har anständiga villkor och rätt kompetens så som EU-förordningen kräver? Enbart i Polen utfärdades 65 192 förartillstånd under 2017. Det märkliga är att ingen på deras utfärdande myndighet tycks veta vad ett förartillstånd är.

En person som inte är medborgare i något EES-land, men som ska anställas som chaufför i internationell godstrafik i en medlemsstat, måste ha ett förartillstånd. Åkeriet som ska anställa personen måste ha ett gemenskapstillstånd. Det är också företaget som ska ansöka om förartillståndet åt den som ska anställas.

Tillståndet är ett slags garanti för att föraren är anställd under kollektivavtalsenliga former och att föraren, utöver rätt körkortsbehörighet, har den yrkeskompetens som krävs, alltså motsvarande YKB. Men hur är det egentligen med kompetensen?
– Många saknar kunskap om både kör- och vilotider och om kraven på lastsäkring. Det får vi svart på vitt när vi kontrollerar dem, säger trafikpolis Sören Johansson i Helsingborg.

I EU:s medlemsländer utfärdades under 2017 hela 108 233 förartillstånd. Fyra länder – Polen, Litauen, Slovenien och Spanien – står tillsammans för drygt 91 procent av alla tillstånd som utfärdades förra året. I Sverige utfärdades fyra. Men idag finns inga giltiga svenska tillstånd i omlopp.
– Orsaken är att vi har fokuserat på tillsyn av förartillstånd under 2018 och har återkallat 46 stycken under året, berättar Monica Näslund, presschef på Transportstyrelsen.

Enbart de polska myndigheterna utfärdade 65 192 tillstånd, vilket motsvarar drygt 60 procent av det totala antalet i EU.

I praktiken gav EU:s transportmyndigheter fler än 108 000 chaufförer från tredjeland möjlighet att köra internationell godstrafik inom EU.

Vid utfärdandet av förartillstånd vilar ett stort ansvar på den utfärdande myndigheten att kolla upp så att kriterierna som regleras i EU-förordningen (EG) nr 1072/2009 är uppfyllda. Ett sådant förfarande tar cirka 2,5 timme per ansökan hos den svenska Transportstyrelsen, förklarar myndigheten för tidningen Proffs.


Om de polska myndigheterna
behöver lika mycket tid, innebär det att drygt 90 tjänstemän har förartillståndsansökningar som enda arbetsuppgift i Polen. Men när Proffs kontaktar Polens utfärdande myndighet, tycks ingen förstå vad det är för tillstånd vi vill ställa frågor om – trots att vi översätter ”förartillstånd” till både engelska (Drivers Attestation) och till polska (Swiadectwa Kierowcy).

Två av våra politiker i EU, Marita Ulvskog (S) och Peter Lundgren (SD), blir både överraskade och upprörda över Polens frikostiga utdelning av förartillstånd.
– Jag blir uppriktigt sagt förbannad, säger Marita Ulvskog.

Peter Lundgren menar att detta är ett sätt att sätta underbetalda förare i lastbilar, i ett helt annat land än anställningslandet.
– Branschen blir mer och mer ansedd som en ”bluff och båg”-bransch, säger han.

Även våra politiker i det svenska trafikutskottet reagerar kraftigt på uppgifterna som Proffs presenterar.
– Självklart behöver det kollas upp både via EU-politiker men också från Sveriges politiker, på nationell nivå. Detta med tanke på att detta berör och påverkar många länder i EU, säger Sten Bergheden (M) och tillägger att omfattningen är ”orimlig”.

Anders Åkesson (C) är vice ordförande i trafikutskottet.
– Om det visar sig att de kriterier som ska vara uppfyllda inte uppfylls, då har vi ett problem, menar han.


Vi kommer osökt in på den
förarbrist som råder inte bara i Sverige, utan i hela EU och faktiskt på många andra håll i hela världen. Att rekryteringsproblemen är stora i branschen har vi konstaterat sedan länge. I Sverige säger TYA att vi behöver cirka 7 000 nya förare på ett års sikt.

Enbart i Polen saknas 100 000 chaufförer idag, alltså inte på ett eller några års sikt, utan just nu. Kanske är det därför som tillstånden utfärdas i parti och minut? Vi ställde frågan till de polska myndigheterna men, som sagt, de har inte svarat.

I nästa nummer av Proffs (den 23/11) bjuder vi på ett större reportage om ämnet. Där kan du även läsa om fler ”kreativa lösningar” som de polska myndigheterna har kommit på för att lösa bristen på arbetskraft. Missa inte det! Kanske ger det en annan bild av problemet med förarbristen – och kanske kan det även ge en förklaring till varför vi nyligen kunde läsa om de filippinska förarnas situation hos danska Kurt Beier? De filippinska förarna ifråga har ju faktiskt rekryterats… via Polen.

Fotnot – redaktionell kommentar:
Några fackförbund har polisanmält Kurt Beier och dess polska dotterbolag, men också speditören NTG. Ingen verkar dock ha kommit på tanken att anmäla den polska myndigheten som uppenbarligen inte har skött sina åtaganden i enlighet med EU:s förordning.

Om artikeln

Publicerad: 2018-11-16 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Förartillstånd Kurt Beier Polen