Transportfusk

Listar alla artiklar taggade med: Transportfusk

Fyra otillåtna cabotage på tre dagar – i Helsingborg

Trafikpolisen i Helsingborg fortsätter kampen mot transportfuskarna – som uppenbarligen är många till antalet. Proffs är på plats på Långeberga kontrollplats under onsdagen, när trafikpolis Farid Umeflod rullar in med en bulgarisk dragbil med finskregistrerad trailer bakom sig. Snart står det klart att det rör sig om ett otillåtet cabotage. Och innan vi hinner sätta en redaktionell punkt för den berättelsen på fredagen – har trafikpolisen fångat ytterligare tre misstänkta fuskare. Två i går och ytterligare en idag.
TRP

Ingen ”semester” för transportfuskarna

Trots sommar- och semestertider rullar godstrafiken så klart på längs vägarna. Och trots att trafikpoliserna och bilinspektörerna är få till antalet (och det faktum att de blir allt färre för varje vecka), kan Proffs konstatera att det i princip blir ”nätet fullt” vid varje kontrolltillfälle.
Nokian

Sanktionsavgifterna haglar – när trafikpolisen får syssla med vad de ska

Efter en veckas övervakning av diverse bilträffar, teknisk undersökning av trimmade mopeder och A-traktorer samt övrig stöttning av lokalpolisens problemområden, kunde yrkestrafikgruppen i Västerås äntligen återgå till dess egentliga verksamhet. Att de har jobb att göra ”på vägen” blir omgående väldigt tydligt.
Hultsteins

”Konstigt att EUT-avslöjandet inte fått större uppmärksamhet”

Det finns nästan alltid något varje dag att skriva om som gäller sådant som händer – eller tvärtom inte händer – på trafikens område. Det som inte händer, eller i alla fall känns som alldeles otillräckligt, är polisens synnerligen betydelsefulla trafikövervakande verksamhet.

Inte minst mot bakgrund av den utveckling mot hänsynslös och egoistisk framfart på vägarna och med allt fler tyngre fordon inblandade i trafikincidenter känns det angeläget med kraftfulla och kontinuerliga polistrafikinsatser. Det måste helt enkelt bli mer riskfyllt att köra utan beaktande av de stränga normer som formellt gäller för alla förare av fordon.

Yara

Hur svenska är våra svenska dragbilsåkerier – egentligen?

I kölvattnet av de artiklar som vi publicerar på nätet, på temat ”Transportfusket i fokus”, är det vanligt att branschfolket i kommentarerna vid respektive artikel vill att speditörer och transportköpare i större utsträckning använder sig av svenska åkerier. När jag besöker trafikpolisen i Helsingborg i början av april, råkade jag komma mitt i en ”svenskinsats” - som var temat för dagens kontroll.
Meca Tunga Delar

Trafikledarens mejl till åkarna: ”Göm fraktsedlar, välj andra vägar och ljug för polisen”

Göm fraktsedlar, välj alternativa vägar och ljug för polisen. Detta uppmanade EUT Transport & Logistik åkerierna att instruera sina chaufförer att göra. Vi har beviset.
TRP

Morell (SD) motionerar om sanktionsavgift istället för böter för manipulerade lastbilar

Thomas Morell (SD) kräver i en motion att poliser som ertappar utlandsregistrerade lastbilar med att ha manipulerat färdskrivaren och/eller AdBlue-systemet ska ha möjlighet att utfärda sanktionsavgift istället för, som idag, böter. Dagens system leder ofta till rättegångar och risken är stor att åkeriägaren frias om han i rätten förnekar kännedom om att fordonet har manipulerats.
Daf

Förarkortsfusk resulterade i snabb utvisning av polack

Vid danska Tungvognscenter Syds tungkontroll den 19 september vid Padborg, avslöjades en polsk chaufför som använt sig av totalt tre förarkort. Utvisning, 144 000 danska kronor i böter samt inreseförbud till Danmark i sex år, blev straffet.
Nokian

Hur är det möjligt att få tillstånd till uppenbar fuskverksamhet?

I en artikel från den 10 september på Tidningen Proffs hemsida, kan man läsa om ett häpnadsväckande fall. En tysk medborgare, som aldrig bott i Sverige, aldrig betalat en krona i skatter eller avgifter, aldrig haft en fast och etablerad verksamhet i landet, saknar F-skattsedel, likväl får ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik! Häpnadsväckande? Jodå, minst sagt - men det blir värre!
Aspök

Utländska åkerier skriver avtal - med sig själv

Nyttjanderätt – ”ett större hot mot branschen än otillåtet cabotage”

Enligt trafikpoliser som Proffs har varit i kontakt med, blir det allt vanligare att utländska bilar som stoppas i färd med att utföra inrikes transporter i Sverige, visar upp så kallade nyttjanderättsavtal. Ett sådant avtal innebär i korta drag att en utlandsregistrerad dragbil, helt lagligt, kan köra ett obegränsat antal inrikes transporter i Sverige.
- Detta är absolut ett riskfritt sätt att kringgå allt vad cabotageregler heter, säger Göran Rosengren på tidningen Proffs.