Ett av ekipagen Edströmska Transportgymnasiet i Västerås lånade ut till Västerås yrkestrafikgrupp. Ett av ekipagen Edströmska Transportgymnasiet i Västerås lånade ut till Västerås yrkestrafikgrupp.

Nya utbildningsformer för yrkestrafikgrupperna

Nya idéer provas i jakten på effektivare poliser och bilinspektörer i yrkestrafikgrupperna. Det räcker inte att bara få en behörighet att kontrollera yrkestrafiken, man måste veta mer om hur det är att köra yrkesmässig trafik för att kunna göra en relevant bedömning om överträdelserna beror på mänskliga misstag eller utstuderat fusk.

Västerås yrkestrafikgrupp har på prov lånat in ett antal lastbilsekipage under några dagar av Edströmska Transportgymnasium i Västerås för att kontrollanterna även ska få en bild av vad yrkesförarna har att brottas med ute i trafiken.
– Vi har ett gott samarbete med Transportgymnasiet som vi vill utveckla och med det få en starkare kontakt med eleverna för att avdramatisera polisens roll i yrkestrafiken och för att få dem att förstå att de också kan ta hjälp av oss för att undvika att göra fel när de väl kommer ut i transportbranschen efter genomförd utbildning, säger bilinspektör Roger Ogemar.

Sex poliser och bilinspektörer har under ledning av Roger Ogemar och bilinspektör Tommy Roos i tre dagar provat på att dels bekanta sig med olika storlekar på lastbilsekipage på transportgymnasiets manöverplan, både med och utan släp. Sedan har man kört ute i trafiken på olika typer av vägar och även långa pass.

Ett av syftena med utbildningen är att avdramatisera för de kontrollanter som helt saknar erfarenheter av att köra tunga ekipage för att de ska känna sig bekväma med att provköra ekipagen vid flygande inspektioner. Ett annat syfte är att ge en insikt av hur krävande och viktig koncentration det krävs för att framföra ett tungt ekipage i trafiken under de körtider en yrkesförare tillåts köra.

Flera kontrollanter hade aldrig kört lastbil efter att de tagit den tunga behörigheten och de fick verkligen känna på hur stor plats ett lastbilsekipage kräver på manövergården första dagen och att det är en helt annan planering av körningen än med en personbil.
– De fick också känna på hur mycket längre tid det tar att köra långa sträckor på mindre vägar med stora höjdskillnader, säger Ogemar.

Alla fick efter resan skriva en erfarenhetsberättelse och det visade sig att samtliga var rörande överens om att de fått en större motivering att rapportera överträdelser på för långa körtider och vikten av att få en ordentlig vila mellan körpassen.
– Många kände sig ganska möra efter andra dagens körning på småvägarna när vi kom fram till Charlottenberg, säger Ogemar.

Tredje dagen började med ett studiebesök på tullstationen i Eda där många av de utländska ekipagen passerar innan de kommer ner till exempelvis Västerås. Därefter påbörjades resan hemåt igen, men då på de större vägarna innan man senare på kvällen lämnade tillbaka ekipagen till skolan.

Roger Ogemar och Tommy Roos önskar att de får fortsätta med dessa fortbildningar eftersom de känner att alla som kontrollerar yrkestrafik ska ha en ingående kunskap om hur det är att framföra dessa ekipage.
– Man ska inte bara ha ett eget tyckande om vad som är allvarliga överträdelser som ska rapporteras. Samtidigt ökar det kunskapen om att även kunna se vad som inte ska rapporteras då förarna många gånger blir tvungna att göra avvikelser av olika anledningar, avslutar Roger Ogemar.

Till Charlottenberg körde man på småvägarna. Foto: Tommy Roos.
Till Charlottenberg körde man på småvägarna. Foto: Tommy Roos.