Vladas Stoncius JR och Vladas Stoncius SR. Foto: Heidi Bodensjö. Vladas Stoncius JR och Vladas Stoncius SR. Foto: Heidi Bodensjö.

Vlantana Norges chaufförer får ersättning efter hovrättsdom

Under 2019 uppstår det turbulens kring Vlantana Norge Turerna var många och ledde till att bolaget likviderades och rättssak inleddes. Nu har hovrätten i Norge sagt sitt. De 52 lastbilschaufförerna kommer att få ersättning på totalt motsvarande 14 106 341 svenska kronor.

Även om Vlantana Norge likviderades, hålls styrelsen ansvarig. Den högste ansvariga i företaget är Vladas Stoncius JR som nu är den som ska betala ut inte bara ersättningen till förarna utan även rättegångskostnader på motsvarande cirka 7 052 989 svenska kronor. Chaufförerna är nöjda med utfallet.

Vlantana Norge polisanmäldes även för andra överträdelser för vilka vi fortfarande inväntar domslut.

Enligt FriFagebeveglse ska Vlantana Norge ha använt sig av dubbla tidsrapporter och manipulation av dokument som skickats in i samband med tillsyner av företaget. Vlantana Norge har hela tiden argumenterat att underbetalningen, bruket av dubbla tidsrapporter och manipulation av dokument, har skett som följd av personliga fel och missförstånd. En förklaring rätten alltså inte tagit till sig.

Vi har följt ärendet och den 18 februari 2020, just när det hela briserade, fick redaktionen en kungörelse tillsänt oss med orden: ”Vi ber om ursäkt, men det är sant.”

När Vlantana Norge likviderats, dröjer det inte länge innan ekipage börjar synas på vägarna med logotypen D4D Express. Många noterade att logotypen för Vlantana Norge fortfarande gick att se på ekipagen.

Vi kontaktar då åter Vlantana och får tala med Tomas Stonys, vd för Stonus Group. Är D4D Express ett nytt Vlantana Norge, frågar vi?
– Vlantana Norge och Vlantana UAB (Vlantana i Litauen, red.anm.) har aldrig har varit samma eller relaterade företag och Vlantana Norge har aldrig varit en del av Stonus Group, säger han i vår artikel.

Nu har ärendet med Vlantana Norge tillsynes kommit till vägs ände och vi kontaktar Vladas Stoncius JR för att få en kommentar.
– I nuläget har vi inte möjlighet att kommentera domen eftersom vi för närvarande granskar den rättsliga grunden för beslutet och studerar det fullständiga innehållet i domen. Vi vill säkerställa att vi har en grundlig förståelse av saken innan vi gör några officiella uttalanden, avslutar Vladas Stoncius JR.