Full aktivitet på kontrollplats Karleby i Västerås. Full aktivitet på kontrollplats Karleby i Västerås.

Ytterligare ett körkort omhändertaget efter fusk med förarkort

När föraren av det svenska linkekipaget blir påkommen med att köra med en annans förarkort, omfattas detta av Transportstyrelsens nya praxis som innebär att körkortet omhändertas på plats. Eftersom det är ett svenskt åkeri kommer Transportstyrelsen att utfärda även en sanktionsavgift mot åkeriet och dessutom göra en utredning av åkeriets goda anseende.

Vi har tidigare berättat om Transportstyrelsens nya praxis som innebär att om förare påkoms med att köra på en annans förarkort, omhändertas inte endast det felaktiga förarkortet utan även förarens körkort direkt på plats – utan 48 timmars respit.

Den 28 mars befinner sig Västerås yrkestrafikgrupp på och runt kontrollplats Karleby. Under utsättningen denna morgon har gruppen fått information om Transportstyrelsens nya praxis kring körning på annans förarkort.
– Att en förare kör på ett felaktigt förarkort på förmiddagen är mindre vanligt, men ett av de första ekipagen vi hämtar in bjöd på möjligheten att använda den nya praxisen, säger Nordin.

Det är ett svenskt linkekipage som klarar vägningen galant. Sedan påbörjar bilinspektör Jonas Nordin kontrollen vilket innefattar en ”yvig” kommunikation med den polske föraren. När Nordin får körkortet är det dags att tanka ur färdskrivaren.
– Innan jag gör det tar jag ut förarens förarkort, tittar på fotot och namnet och reagerar direkt. Är det samma namn? Bilden är rätt lik och polska namn är inte alltid lätta att få ihop. När jag jämför namn och födelsedatum bekräftar dessa att det inte är förarens eget förarkort varpå han direkt tar fram sitt eget, säger Jonas Nordin.

När kontrollen av kör- och vilotiderna görs räknar man in körtid från båda förarkorten som använts vilket i detta fall landar på cirka 8 timmars körtid utan godkänd rast. Slagningar på föraren visar att han har svenskt personnummer och adress i Sverige.

Sammanlagt hamnar böterna på 7 250 kronor vilket föraren betalar på plats och senare under eftermiddagen kommer en ny chaufför som hämtar ekipaget.

Även företaget har avgifter att vänta eftersom körning på annans förarkort renderar i 20 000 kronor per tillfälle kortet använts.

Eftersom det är ett svenskt åkeri kommer Transportstyrelsen att ta hand om sanktionsavgiften och enbart på grund av aktuell överträdelse även göra en särskild utredning för att se om åkeriets goda anseende kvarstår eller inte. Det är myndigheten skyldig att göra enligt EU har Transportstyrelsen förklarat för oss.

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-03 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Böter Förarkort Klampning Körkortsomhändertagande Polis Sanktionsavgift Transportfusk Transportstyrelsen