Det är bland annat ekipage som detta som berörs av regeringens förslag till ändring. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs, arkiv Det är bland annat ekipage som detta som berörs av regeringens förslag till ändring. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs, arkiv

Regeringen vill höja säkerheten för korta dragbilar

Regeringen vill införa nya regler för att minska olycksrisken för korta dragbilar med påhängsvagn, så kallade EU-trailers. Förslaget anmäls nu till EU-kommissionen, för att regeringen senare ska kunna fatta beslut.

Regeringen arbetar på alla sätt för att öka säkerheten på svenska vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.
– De senaste åren har vi sett flera allvarliga olyckor där korta dragbilar med släp varit inblandade och därför vill både regeringen och branschen se skärpta regler, säger han.

Bakgrunden till förslaget är att det varit flera så kallade fällknivsolyckor där lastbilen vridit sig i förhållande till den tillkopplade släpvagnen, så att ekipaget vikt sig och blivit omöjligt att kontrollera.

Risken är störst vid vinterväglag när friktionen mellan vägbanan och däcken inte är tillräcklig. En viktig åtgärd för att hindra detta är att ställa krav på att lastbilen har tillräckligt med tryck på drivande axel.

För tunga lastbilar med två axlar, varav en är drivande, och som har en eller flera tillkopplade släpvagnar ska därför lasten enligt förslaget fördelas så…:
1) att minst 25 procent av fordonstågets sammanlagda bruttovikt belastar drivande axel, eller…
2) att den sammanlagda bruttovikten som hjulen på tillkopplade släpfordon överför till vägbanan inte överstiger 1,5 gånger den sammanlagda bruttovikten som hjulen på lastbilen överför till vägbanan.

Kraven ska gälla under perioden 1 december–31 mars.

Förutom ökad trafiksäkerhet kan åtgärden också bidra till att minska antalet stopp i trafiken, när det blir färre olyckor och avåkningar med tunga fordon.

Förslaget till nya förordningar anmäls nu till EU-kommissionen, vilket är ett krav för att regeringen senare ska kunna fatta beslut om det.