Ulf Jönsson framför den elektriska dragbil åkeriet nyligen köpte. "E6 måste avlastas", säger Ulf Jönsson. Foto: Göran Rosengren, arkiv Ulf Jönsson framför den elektriska dragbil åkeriet nyligen köpte. "E6 måste avlastas", säger Ulf Jönsson. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Tomas Eneroth besöker Helsingborg

Idag den 15 juni besöker infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) Helsingborg. Besöket har fokus på transportsektorns omställning med överflyttning av gods till sjöfart, elektrifiering av tunga transporter och utbyggnaden av järnvägen. Ministern kommer även att träffa Ulf Jönsson som representerar Börje Jönssons Åkeri.

Tomas Eneroth kommer bland annat att besöka bygget på järnvägssträckan Ängelholm-Maria. Detta eftersom regeringen i den nationella planen för infrastruktur satsar på förbättrade pendlingsmöjligheter i regionen, med dubbelspår på sträckorna Ängelholm-Maria och Mariastaden-Helsingborg C.

Ministern kommer också att besöka Helsingborgs hamn och höra företrädare för Börje Jönsson Åkeri berätta om hur de arbetat med elektrifiering av tunga vägtransporter.

Vi kontaktar Ulf Jönsson som är ägare och därmed representerar Börje Jönssons Åkeri. Vad kommer du att ta upp med ministern?
– E6 måste avlastas. Nu ska större fartyg anlöpa Trelleborgs hamn och med det ännu fler fordon som via E6 ska vidare upp i landet vilket kommer att öka belastningen på E6 upp till Helsingborg ytterligare vilket leder till ännu mer trafikstockning och inte minst olyckor, säger Ulf Jönsson till Proffs.

Transporter som ska lossas i närområdet kan hanteras av svenska fordon, kanske till och med elektrifierade, gasdrivna eller med andra fossilfria drivmedel körda svenska fordon, tycker Ulf Jönsson.

Om man ska minska utsläpp och även trafikdensiteten på våra vägar, räcker det inte att elektrifiera vägtransporterna.
– Billiga transporter som kommer in med färjan i Trelleborg har fortfarande lång väg kvar innan de är elektrifierade varför vi måste minska sträckorna dessa kör på våra vägar – både för miljöns och trafiksäkerhetens skull, säger Ulf Jönsson.

Vad tycker du måste göras?
– De flesta transporterna som kommer in med fordon ska vidare upp i landet förbi Helsingborg. Det vore bättre om den typen av trafik hade kommit med färja till Helsingborg istället och därifrån gått vidare upp i landet. Man ser tydligt hur trafiken glesnar betydligt norr om Heslingsborg där E4 tar vid efter E6/E20, säger Ulf Jönsson.

Att använda järnvägen för vidare transport vidare upp i landet är också en bra satsning, tycker Ulf Jönsson.
– Men transporter som rullar av med fordon och som ska vidare upp i landet ska kunna ta sjövägen till Helsingborg och även till Södertälje. Finns ingen anledning att dessa ska rulla av i Trelleborg, säger Ulf Jönsson som förvisso förstår att Trelleborgs hamn vill ha den trafiken in i hamnen, men det är inte för miljöns bästa.

Att järnvägsräls under 70-90-talet revs upp och att småhamnar utmed kusterna inte längre tar emot nyttolast är också ett problem.

I framtiden kommer vi att ha behöv av den typen av transporter för last- och lossningar i närområdet.
– Vi hade en järnvägslinje mellan Skåne och Årsta, men den lades ner vilket innebar att våra kunder som satsade på miljön fick använda andra alternativ. Det regeringen vill och det som sker i verkligheten går inte hand i hand, avslutar Ulf Jönsson.