Moderaterna Maria Stockhaus och Sten Bergheden anmäler Tomas Eneroth till Konstitutionsutskottet. Moderaterna Maria Stockhaus och Sten Bergheden anmäler Tomas Eneroth till Konstitutionsutskottet.

Moderaterna anmäler Tomas Eneroth till KU för osanning om klampning

Tomas Eneroths (S) uttalande om att Socialdemokraterna år 2014 började arbetet med att införa klampning och att "det blev ett bra och effektivt sätt att sätta stopp för det var en olaglig trafik.”. Det påståendet har fått moderaterna att reagera och partiet menar att "Infrastrukturministern väljer helt medvetet att inte tala sanning". Därför anmäler moderaterna nu Tomas Eneroth till Konstitutionsutskottet.

Situationen på svenska väger är mycket allvarlig. Idag kan lastbilar tämligen ostört finnas och verka i vårt land och därtill frakta bland annat alkohol, diesel, tobak och droger in i landet och stöldgods ut ur landet.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade vid en presskonferens den 7 februari 2022 proposition 2021/22:234, Fler fordon ska kunna klampas. Det som där föreslås är otillräcklig skärpning från 24 till 36 timmars möjlighet till klampning tills brister är åtgärdade och böter eller avgift är betald.

Moderaterna vill istället se över möjligheten att kunna klampa ett fordon till böter eller avgift är betald.

Vid presskonferensen sa infrastrukturministern Tomas Eneroth följande: ”Socialdemokraterna började 2014 arbetet med att införa någon som kallas för klampning. Detta innebär möjlighet att låsa fast hjulen under 24 timmar för de som inte betalt sina böter eller avgifter. Det blev ett bra och effektivt sätt att sätta stopp för det var en olaglig trafik. ”

Detta påstående har fått moderaterna att reagera.
– Infrastrukturministern väljer helt medvetet att inte tala sanning. Propositionen om klampning togs fram av alliansregeringen, undertecknades av infrastrukturminister Catarina Elmsäter Svärdh (M) och lades fram för beslut på riksdagens bord 11 september 2014 då Sverige fortfarande hade en alliansregering, säger Maria Stockhaus, infrastrukturpolitisk talesperson (M).

– Bakgrunden till propositionen 2014 var att det år 2011 tillsattes en parlamentarisk utredning med uppdrag att utreda situationen på våra svenska vägar med fokus på yrkestrafiken. Jag ledde den utredningen och den resulterade 2012 i en rad förslag om styrning, mer resurser och större befogenheter. Regeringen kom till ett dukat bord 2014 av en rad åtgärder som de fortfarande inte har åtgärdat, säger Sten Bergheden, ledamot av Trafikutskottet (m).

– Regeringen har suttit på händerna och låtit det kaos vi ser på svenska vägar växa fram under åtta år. Det vet Tomas Eneroth och därför väljer han att slira med sanningen. En minister får inte medvetet tala osanning. Därför anmäler vi Tomas Eneroth till Konstitutionsutskottet, avslutar Maria Stockhaus.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-01 10:49
Kategori: Nyheter
Taggar: Klampning Konstitutionsutskottet Moderaterna Socialdemokraterna Tomas Eneroth