Många länder står långt från nollvisionen. Många länder står långt från nollvisionen.

Tomas Eneroth talar trafiksäkerhet i FN

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) talar i FN:s generalförsamling på högnivåmötet om trafiksäkerhet som hålls i New York den 30 juni till den 1 juli.

Trafikolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland unga i världen. Det är en oacceptabel situation som vi gemensamt måste och kan ändra på.
– Tack vare vårt arbete med nollvisionen är Sverige världsledande på trafiksäkerhet och detta möte är en viktig uppföljning av Stockholmsdeklarationen som undertecknades vid FN:s globala trafiksäkerhetskonferens i Stockholm 2020. Nu vill jag se en global nollvision, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Länderna antar en politisk deklaration för att bekräfta sitt engagemang och åtaganden för trafiksäkerhet. Vid sidan av ett anförande i FN:s generalförsamling kommer Tomas Eneroth också leda en paneldebatt på högnivåmötet om hur man kan samla berörda aktörer och intressenter för att öka takten mot målet att halvera antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken.

Tomas Eneroth kommer också stå värd för ett seminarium där ministrar och representanter för civilsamhälle och företag deltar om hur trafiksäkerhet kan bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. I FN-mötets marginaler kommer statsrådet att ha bilaterala möten med andra ministrar och företrädare för FN och internationella organisationer.

Högnivåmötet i FN:s generalförsamling blir den första möjligheten att följa upp trafiksäkerhetsfrågorna globalt sedan Sverige och Tomas Eneroth i februari 2020 i Stockholm stod värd för FN:s tredje globala trafiksäkerhetskonferens, där 2 000 delegater från 145 länder medverkade.

Om artikeln

Publicerad: 2022-07-01 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: FN Nollvisionen Regeringen Socialdemokraterna Tomas Eneroth Trafiksäkerhet